ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ / Thursday, 24 April, 2014
۱۸ ژوئیه ۱۳۷۴ ـ سالگشت درگذشت «پترارک»

۱۸ ژوئیه ۱۳۷۴ ـ سالگشت درگذشت «پترارک»امروز سالگشت درگذشت پترارک (فرانچسکو پترارکا) اندیشمند، نویسنده، مورخ و شاعر ایتالیایی است که با «دانته» از پدران عصر رنسانس بشمار می آیند. وی ۱۸ ژوئیه ۱۳۷۴ در ۷۰ سالگی درگذشت. زادروز پترارک ۲۰ ژوئیه بود. معروفترین تاریخی که پترارک نوشت «آفریقا» عنوان دارد که شرح کارهای ژنرال رومی سیپیو افریکانوس است. وی یادداشتهای «سیسرو» و کارهای نویسندگان دیگر را جمع آوری و تدوین کرده است.
تعبیر «عصر ظلمت در اروپا» از پترارک است که عنوان اوضاع قرون وسطا در این قاره قرار گرفته است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز

همچنین مشاهده کنید


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 irlister.com. All Rights Reserved