ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ / Wednesday, 23 April, 2014
سال کبیسه چیست ؟

سال کبیسه چیست ؟جواب آن خیلی ساده است ، هر یك سال ۳۶۵ روز و ۶ ساعت است. یعنی این مدت طول می كشد تا زمین یك دور كامل به دور خورشید بچرخد.
در روزهای قدیم تر مردم به این ۶ ساعت اهمیتی نمی دادند و یك سال را همان ۳۶۵ روز محاسبه می كردند این كار سبب شد كه كم كم زمان سال تحویل تغییر كند.
یعنی چه ؟ یعنی اگر برای ما ایرانیان اول فرودین كه اولین روز فصل بهار است آغاز سال نو بود كم كم در طی صدها سال، شروع سال جدید جلو افتاد و به زمستان و بعد هم به تابستان رسید .
و مردم یادگرفتند كه باید این ۶ ساعت را در تقویم خود محاسبه كنند.
برای همین هر ۴ سال كه می گذرد این ۶ ساعتها را باهم جمع می كنند كه یك شبانه روز كامل یعنی ۲۴ ساعت می شود
برای همین ماه اسفند كه در تقویم شمسی ۲۹ روز است هر ۴ سال یكبار ، یك روز به آن افزوده می شود و ۳۰ روز می گردد.
سالهایی كه اسفند ۳۰ روز است یعنی تعداد روزهای سال بجای ۳۶۵ روز ، ۳۶۶ روز می شود . این سال را، سال كبیسه می گویند.
پس هر ۴ سال یكبار سال كبیسه می شود و قابل پیش بینی است . یعنی اگر سال ۱۳۸۳ سال كبیسه بود سال ۱۳۸۷ هم سال كبیسه خواهد بود
كبیسه به معنای بزرگ است یعنی سالی كه تعداد روزهایش از بقیه سالها بیشتر است.
فایده سال كبیسه را همانطور كه گفتیم این است كه باعث می شود همیشه در یك موقع خاصی و مشخصی ، سال نو فرا برسد كه برای ما ایرانیان اول فروردین است.
منبع : سایت کودکان

همچنین مشاهده کنید


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 irlister.com. All Rights Reserved