ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳ / Thursday, 24 July, 2014
شفافیت اطلاعات مالی و سردرگمی‌حسابرسان

شفافیت اطلاعات مالی و سردرگمی‌حسابرسانبا شکافته شدن حباب قیمت سهام شرکت‌های بورس در اوایل سال ۱۳۸۴ و روند کاهش ارزش معاملاتی آنها كه در بعضی موارد حتی به مبلغ ۱۵‌درصد بهای اولیه رسیده بود، نحوه انعکاس این کاهش ارزش در صورت‌های مالی، در طی دو سال گذشته به مساله‌ای مهم در فرآیند گزارشگری مالی و نوع برخورد حسابرسان با آن تبدیل شد.
به موجب استانداردهای حسابداری ایران سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها می‌تواند تحت عنوان سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت طبقه‌بندی شود.
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت همان گونه که از نامش پیداست به قصد نگهداری خریداری نشده‌اند. در حالی که سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت به قصد استفاده مستمر در فعالیت‌های واحد تجاری نگهداری می‌شوند و باید قصد نگهداری آن برای مدت طولانی، به وضوح قابل اثبات باشد.
تشخیص و مسوولیت انعکاس سرمایه‌گذاری‌ها در سر فصل کوتاه مدت یا بلند مدت با مدیریت شرکت است.
استانداردهای حسابداری ایران تکلیف سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت را مشخص کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها باید به ارزش معاملاتی در تاریخ ترازنامه در صورت‌های مالی ارائه شوند و به طبع رقم کاهش ارزش آنها نیز در صورت سود و زیان دوره منعکس می‌شود. تکلیف حسابرسان هم مشخص است. اگر شرکت‌ها اقدام به انعکاس کاهش ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها نکنند، در صورت با اهمیت بودن مبلغ، موضوع را به عنوان بند عدم رعایت استانداردهای حسابداری در گزارش خود درج کرده و حسب مورد باید اظهار نظر مشروط یا مردود ارائه کنند. تا اینجا مشکلی نیست.
مشکل هنگامی‌ ایجاد می‌شود که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود در سهام شرکت‌های بورسی را به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در صورت‌های مالی طبقه‌بندی می‌کنند. فرض می‌کنیم انعکاس این سرمایه‌گذاری در سرفصل بلند مدت صحیح باشد، ‌این سوال پیش می‌آید که کاهش ارزش در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت چگونه باید شناسایی شود و حسابرسان در گزارش خود در این باره چگونه باید اظهار نظر کنند؟
به موجب استانداردهای حسابداری ایران و تفاسیر آن، از آنجایی که سرمایه‌گذاری بلند مدت با قصد نگهداشت برای مدت طولانی تحصیل می‌شود، ارزش بازار آن از نظر اندازه‌گیری سود و زیان دوره، به طور معمول مربوط تلقی نمی‌شود و در صورتی که این کاهش ارزش، دایمی‌تلقی شود و انتظار نرود که این کاهش ارزش در بلند مدت برگشت شود، باید برای آن ذخیره کاهش ارزش در نظر گرفت.
به موجب تفاسیر استانداردهای حسابداری، مسوولیت موقتی یا دایمی‌بودن کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت با مدیریت واحد سرمایه‌گذار است که برای این منظور ضروری است از نظر کارشناسان با صلاحیت استفاده شود. در صورت احراز دایمی ‌بودن کاهش در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌های
بلندمدت، ارزش سرمایه‌گذاری و در نتیجه مبلغ ذخیره کاهش ارزش آن، بر مبنای ارزش فعلی جریان‌های آتی وجوه نقد مورد انتظار از سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود.حال ببینیم شرکت‌ها با این موضوع چگونه برخورد کرده‌اند؟
الف) برخی شرکت‌ها به موجب نظر هیات‌مدیره شرکت، اعلام داشته‌اند که این کاهش ارزش در سرمایه‌گذاری دایمی ‌نیست و بنابراین هیچ ذخیره‌ای در نظر نگرفته‌اند.
ب) برخی از شرکت‌ها با استفاده از کارشناسان مستقل اقدام به برآورد ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی وجوه نقد مورد انتظار شرکت‌ها کرده و از بابت تفاضل این مبلغ با بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، اقدام به انعکاس ذخیره کاهش ارزش در صورت‌های مالی خود كرده‌اند. حال وقت آن می‌رسد که با نوع برخورد حسابرسان در این مورد توجه کنیم:
الف) در مورد شرکت‌هایی که ذخیره‌ای در نظر نگرفته‌اند:
برخی حسابرسان هیچ عکس‌العملی در گزارش خود نشان نداده‌اند. برخی دیگر به درج یک بند پس از بند اظهار نظر اکتفا کرده‌اند و در آن اعلام داشته‌اند. «بهتر ‌بود شرکت‌ها از نظر کارشناسان با صلاحیت استفاده می‌کردند» و در عمل موضوع را در نوع اظهار نظر خود نسبت به صورت‌های مالی ملحوظ نکرده‌اند. برخی دیگر نیز موضوع را در گزارش حسابرسی مطرح و آن را در نوع اظهار نظر خود ملحوظ کرده‌اند.
ب) در مورد شرکت‌هایی که از کارشناسان مستقل استفاده کرده و به موجب آن اقدام به انعکاس ذخیره کاهش ارزش در صورت‌های مالی کرده‌اند، برخی حسابرسان هیچ موردی در گزارش حسابرسی خود عنوان نکرده‌اند و برخی نیز موضوع را پس از بند اظهار نظر در گزارش خود منعکس کرده‌اند با این مضمون که شرکت به استناد گزارش کارشناسان مستقل اقدام به انعکاس ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها کرده است.
مساله‌ای که مورد توافق همه کارشناسان متخصص در حوزه اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری است این که قیمت بازار سهام شرکت‌های بورسی حداقل در چند سال آینده به ارزش‌های آنها در اوایل سال ۱۳۸۴ بر نخواهد گشت زیرا قیمت‌های بازار در مقطع زمانی فوق به لحاظ ناکامل بودن و ناکارایی بازار سرمایه ایران بنابر تعاریف اقتصادی و مالی و تحقیقات انجام شده، بیانگر ارزش ذاتی شرکت‌ها نبوده و بنابراین این قیمت‌ها از اعتبار بالایی برخوردار نبوده است. گواه این امر نیز عدم دستیابی سرمایه‌گذاران به بازده‌های مورد انتظار آنها و در نتیجه کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها حتی تا ۱۵‌درصد بهای خرید آنها بوده است. ادله فوق بیانگر این است که به طور قطع بخشی از تفاوت بهای‌تمام شده سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت با ارزش جاری بازار آنها نوعی کاهش ارزش دایمی‌است و شرکت‌ها ‌باید از این بابت ذخیره لازم را در حساب‌ها منظور کنند و عدم انجام این امر منجر به فقدان ویژگی مربوط بودن گزارشات مالی خواهد شد. بدیهی است حسابرسان نیز در این حالت و با توجه به اهمیت، باید موضوع را به عنوان بند در گزارش حسابرسی مطرح و اظهار نظر خود را بر این مبنا ارائه کنند.از سوی دیگر در صورت عدم وجود رویه‌ای یکنواخت چه در مورد احتساب ذخیره لازم از بابت آن بخش از سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت که کاهش ارزش دایمی ‌تلقی می‌شود و عدم برخورد یکنواخت حسابرسان با این موضوع، قابلیت مقایسه صورت‌های مالی زیر سوال رفته و تصمیم‌هایی که سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی بر اساس این اطلاعات اتخاذ می‌کنند، صحیح نخواهد بود.
به نظر می‌رسد دلیل اصلی بروز این مشکل، نارسایی در متن استاندارد حسابداری شماره ۱۵ در ارائه تعریفی مشخص از کاهش دایمی‌ در ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، چگونگی اندازه‌گیری آن و ویژگی‌های کارشناسانی که ‌باید در این مورد اظهار نظر کنند، است که حل آن مستلزم ارائه پیشنهادات و تصویب آن توسط مراجع مربوطه در سازمان حسابرسی به عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای حسابداری است. انجام هر چه سریع‌تر این مهم منجر به یکنواختی نحوه عمل شرکت‌ها در این خصوص و قابلیت مقایسه بیشتر صورت‌های مالی خواهد بود.
به نظر می‌رسد سریع‌ترین راه برای حل این مشکل به خصوص برای شرکت‌هایی که سال مالی آنها منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ بوده و در طی روزهای آتی اقدام به تهیه و ارائه صورت‌های مالی می‌کنند، صدور دستورالعملی از سوی جامعه حسابداران رسمی‌ایران به اعضا به منظور ارائه رویه ای یکنواخت در مورد چگونگی برخورد با این موضوع در گزارش‌های حسابرسی آنان است.
عباس وفادار
حسابدار رسمی‌و مدرس دانشگاه تهران
محمد حسن سعادتیان
کارشناس رسمی‌دادگستری و مدرس دانشگاه
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

همچنین مشاهده کنید


همچنین سایر کاربران این صفحات را هم دیده‌اند
صنعت توریسم    فهرست موضوعی و تشریحی جاذبه های ایران    جاذبه های طبیعی    رودخانه ها   
تحقیق و پژوهش    تجزیه وتحلیل داده ها و استنتاج    انتخاب روش کار   
دارو و درمان    درمان    بیماری های داخلی    بیماری های عفونی    انواع بیماری های عفونی   
علوم و مبانی تربیت بدنی و ورزش    علوم تربیت بدنی و ورزش    طب ورزش    تغذیهٔ ورزشی    تغذیه گروه های ویژهٔ ورزشکار    ورزشکاران دیابتی    مشکلات ورزشکاران دیابتی نوع I   
ارتباطات    اصول خبررسانی    انواع مطالب در رسانه های عمومی و نوشتاری    گزارش نویسی در مطبوعات    گزارش تحقیقی   
جامعه شناسی    حوزه های جامعه شناسی    جامعه شناسی علم    جامعه شناسی علوم و جامعه شناسی های علم   
صنعت توریسم    فهرست موضوعی و تشریحی جاذبه های ایران    جاذبه های تاریخی    خانه ها، محله ها و معماری های قدیمی   
شعر و ادب    مولوی    دیوان شمس    غزلیات   
شعر و ادب    مولوی    دیوان شمس    غزلیات   
دارو و درمان    درمان    جراحی    مقعد و رکتوم    بیماری های مقعد و رکتوم    هموروئید (بواسیر)    درمان   


کلمات در حال جستجو
روحانی    فلسطین    غزه    بازار پول    بانک مرکزی    تعاونی اعتباری    بانک    طلا    ارز    سکه    قیمت خودرو    خودرو    شورای رقابت    قرارداد    استقلال    وین 6    توافق وین    مذاکرات هسته ای    مذاکرات وین   خلاصه رسانه‌ها
نماینده رشت: اگر دلایل پرونده بورسیه های غیرقانونی کافی نبود، فرجی دانا اعلام نمی کرد - آموزش - نماینده مردم رشت معتقد است که اگر قرار است وزیر علوم استیضاح شود بهتر است که در فصل پاییز انجام شود تا نظر دانشگاهیان هم پرسیده شود.
انتخاب مجدد آیت الله جنتی به دبیری شورای نگهبان/ ابراهیمیان سخنگوشد - آیت الله جنتی و ابراهیمیان به ترتیب به عنوان دبیر و سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شدند.
مشاور روحانی: قرار نیست به سیاست‌های دوره رفسنجانی برگردیم - در آستانه روز قدس، روزنامه‌ها علاوه بر درج دعوت گروه‌ها و افراد سرشناس از مردم برای شرکت در راه‌پیمایی روز قدس، بعد انسانی مساله فلسطین و نقش غرب در اعمال اسرائیل را مورد توجه قرار داده‌اند. دلایل انحراف در نظام بانکی کشور و بسته دولت یازدهم برای خروج از رکود که قرار است در قالب لایحه فوریتی به مجلس داده شود دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
تلاش جمهوری‌خواهان آمریکایی برای ضربه زدن به مذاکرات هسته‌ای - ‌همان گونه که انتظار می‌رفت، با تمدید دوره زمانی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+ ۵ به مدت چهار ماه دیگر، بار دیگر عناصر تندرو و جنگ‌طلب در آمریکا، فعالیت‌های خود را برای جلوگیری از دستیابی به هر گونه توافق میان دو طرف آغاز کرده‌اند. در همین راستا و در ادامه مجموعه طرح‌های ارائه شده، طرح جدیدی دربردارنده برخی شروط جدید برای توافق هسته‌ای، در سنای آمریکا مطرح شده است.
«سعی مشکور» عملی است که آمیزه ­هایی از خلوص و صدق داشته باشد - خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: در دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان می خوانیم: اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً و ذَنْبی فیهِ مَغْفوراً و عَملی فیهِ مَقْبولاً و ...
روز قدس فقط روز فلسطين نيست، روز امت اسلامى است/ بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با روز قدس - خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: روز قدس نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندى حق و باطل، صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندى عدل در مقابل ظلم است. روز ...
بازتاب سخنان رهبر انقلاب درباره جنایات صهونیست‌ها در غزه - اعلام زمان از سرگیری مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5، عزم سیاسی ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی در موضوع هسته ای، بازتاب سخنان رهبر انقلاب درباره جنایات اخیر رژیم اسرائیل علیه مردم غزه و پیگیری جدی اوضاع عراق از سوی ایران، از جمله مهمترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.
داروی ارزان‌قیمت مالاریا از سرطان کبد جلوگیری می‌کند - پزشکی - دارویی ارزان قیمت برای درمان مالاریا می‌تواند از سرطان کبد پیشگیری کند. تایید نهایی این تحقیق امیدی تازه برای صدهاهزار نفری است که در خطر ابتلا به این بیماری هستند.
فرودمرگبار هواپیمای تایوانی - حوادث - حادثه هوایی پشت حادثه هوایی، این بار تایوان شاهد سقوط مرگبار یک هواپیمای مسافربری بود.
آیا مخفی کردن وایرلس، امنیت آن را بیشتر میکند؟ - اینگونه به نظر میرسد که تمامی راهنمایی های در راستای حفاظت و امنیت از شبکه وایرلس، به شما پیشنهاد میکنند که در راستای امنیت بیشتر وایرلس خود را با مخفی کردن SSID آن از دید دیگران مخفی نگه دارید. اما آیا این موضوع میتواند به امنیت بیشتر ارتباط شما منجر شود؟ بگذارید نگاهی از نزدیک به این داستان داشته باشیم.
کردهای عراق بر سر ریاست جمهوری این کشور توافق کردند - خاورمیانه - کردهای عراق با نامزدی "فواد معصوم" برای ریاست جمهوری عراق به توافق رسیدند.
رهبر مبارزه با ابولا، در سیرالئون ابولا گرفت - حوادث - شیخ عمر خان، پزشکی که سرپرستی مبارزه با ویروس مرگبار ابولا را در سیرالئون به عهده دارد و از طرف وزیر بهداشت این کشور قهرمان ملی خوانده شده، به این ویروس مرگبار مبتلا شده است.
چهره‌هایی که در فوتبال و والیبال خبرساز شدند/ ستاره‌ای که حسرت به دل رفت! - خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: در این هفت روز رو به پایان ورزش چهره‌هایی مانند علی کریمی که خداحافظی کرد، سید جلال حسینی که با حرف و حدیث راهی قطر شد، مهدی تقوی که بازهم ...
فیلم: دونوازی تار حسین علیزاده و زنگ مجید خلج را بشنوید - گالری‌ها و مجموعه‌های فرهنگی پایتخت در روزهای پیش رو، میزبان برنامه‌های متعددی هستند که بسیاری از آن‌ها در راستای پرداختن به ابعاد گوناگون ماه مبارک رمضان بود و نزدیک شدن به پایان این ماه عزیز، برنامه‌های دیگری نیز آغاز می‌شود که این آخر هفته فرصتی مناسب برای استفاده از آنها است.
مبلغ قرارداد کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس اعلام شد/ دریافتی دایی، بالای 2 میلیارد! - فهرست مبلغ قرارداد کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس درحالی اعلام شد که در این فهرست مبلغ قرارداد علی دایی بالای 2 میلیارد تومان است. همچنین قرارداد محسن بنگر، پیام ...
رقم قرارداد بازیکنان استقلال منتشر شد/ 6 بازیکن میلیاردی در جمع آبی‌ها - لیگ برتر - باشگاه استقلال رقم قرارداد بازیکنانش را اعلام کرد.
تصویب قطعنامه شورای حقوق علیه اسرائیل/ کدام کشورها رأی ممتنع و منفی دادند؟ - خاورمیانه - شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه ای، یک کمیته بین المللی را مامور بررسی نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در غزه کرد.
از پاش نشدن چک اسپانسر تا شایعه اعتصاب در پرسپولیس - پرسپولیسی‌ها هنوز خاطره فصل قبل را فراموش نکرده‌اند که به خاطر اعتصاب بازیکنانشان جام قهرمانی را از دست دادند. حالا و در آستانه فصل جدید رسانه‌ها اخبار پرسپولیس را به گونه‌‎ای منعکس می‌کنند که گویا قرار است برخی مشکلات در پرسپولیس ادامه دار باشد.
آتش نشان فداکار ایرانی، جهانی شد - جمعی از جوانان ایرانی از طریق شبکه های مجازی از آتش نشان های جهان خواسته اند تا با عکس این آتش نشان ایرانی عکسی بگیرند تا به نوعی تجلیلی از او شده باشد و یاد و خاطره او زنده نگه داشته شود. از این رو، بسیاری از آتش نشان ها در کشورهایی مانند فرانسه، افریقای جنوبی، امریکا، نروژ، استرالیا و ... در این پروژه همکاری کرده اند.
تنها راه علاج، نابودی رژیم صهیونیستی است - حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: این جنایات خارج از تصور، واقعیت ذاتی رژیم گرگ صفت و کودک کشی است که تنها علاجش نابودی و از بین رفتن است البته تا آن هنگام، مقاومت قاطع و مسلحانه فلسطینی ها و گسترش آن به کرانه باختری، تنها راه مقابله با این رژیم وحشی است و ملت ایران نیز روز قدس با خروش عظیم خود، نشان می دهد که یار مظلوم و دشمن ظالم است.
رهبرمعظم انقلاب:راهکار از بین رفتن رژیم صهیونیستی،رفراندوم است/کرانه باختری باید مانند غزه مسلح شود - رهبری - رهبر انقلاب معظم انقلاب تاکید کردند:از بین رفتن رژیم صهیونیستی به معنی قتل‌عام مردم یهودی آن منطقه نیست. باید رژیم حاکم را رفراندوم و انتخاب مردم معلوم کند، منطق دنیا هم این را می‌فهمد. راهکار از بین رفتن رژیم صهیونیستی این است.
ایران متولی اتحادیه فیلمسازی درباره فلسطین شود/ پرپر شدن کودکان در جنگی نابرابر - جمعی از هنرمندان سینما و تلویزیون گردهم آمدند تا جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و اعتراضات خود را نسبت به جنایات وحشیانه اسرائیلی ها ابراز کنند.
آخرین وضعیت صلح در خاورمیانه! - خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب هر روز ایده های انتقادی خود درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنند که به مهمترین این ...
وامهایی که بانک به نفع خودرو سازی ها به مردم می دهد! - بانک‌ها با افزایش وام خودرو می‌خواهند تنها به خودرو‌سازان خدمت کنند، به دلیل اینکه با افزایش این وام، خریداران خودرو مجبور خواهند شد ‌با قبول تحمیل پرداخت سود بیشتر به بانک‌ها، پول بیشتری نیز به جیب خودروسازان بریزند.
رنگی‌ترین تصویر دنیای مهندسی از یک دوچرخه‌سوار - دانش‌های بنیادی - با سی.اف.دی می‌توان تاثیرات متقابل کوچک‌ترین اجزای یک سازه را در برابر سیالات محاسبه کرد. این تصویر نیز نتیجه شبیه‌سازی سی.اف.دی برای یک دوچرخه‌سوار است.
روز قدس، روز غرش علیه استکبار جهانی است - قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان در بیانیه‌ای ضمن دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس، تصریح کرد: روز قدس، روز غرش علیه استکبار جهانی و صهیونیزم ...
فیلم: زیاده گویی چه عوارضی در پی دارد؟ - نوای روح‌بخش اذان، دعای روز بیست و پنجم، سپس سخنان حجت‌الاسلام زائری را می‌شنویم، نوای زیبا دنگ‌شو را می‌شنویم و در پایان نیز با نوای دشتی استاد حسین صبحدل با هم دعا خواهیم کرد.
دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور با رهبر معظم انقلاب - رهبری - جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.
رقم قرارداد 19 بازیکن استقلال اعلام شد/ شش یک میلیاردی در بین آبی‌ها - باشگاه استقلال رقم قرارداد بازیکنان این تیم برای حضور در چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر را اعلام کرد. مبالغ قرارداد 19 بازیکن تیم فوتبال استقلال در شرایطی اعلام شده ...
حادثه هوایی این بار در تایوان/ 51 نفر کشته شدند - حوادث - فرود اضطراری ناموفق هواپیمایی در تایوان به کشته شدن ده‌ها نفر انجامید.


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved