ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ / Friday, 18 April, 2014
نقش اطلاعات در فرایند تصمیم گیری موثر

نقش اطلاعات در فرایند تصمیم گیری موثراز جمله مسائل بسیار مهم در اداره امور یک سازمان، تصمیم‌گیری است. "پیتر دراکر" معتقداست که تاکید مدیریت آینده بر فرایند تصمیم‌گیری و درک این فرایند است. از این رو بسیاری از صاحبنظران مدیریت بر این باورند که تصمیم‌گیری مترادف مدیریت، یا مهمترین بخش و جوهر آن است. بدیهی است که تصمیم‌گیری به شیوه کارا و موثر، بویژه در دنیای متحول و پیچیده کنونی، مستلزم به کارگیری و برخورداری از مقادیر زیادی از اطلاعات می‌باشد و در واقع، اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم‌گیری مدیریت محسوب می‌شود و بدون شک کیفیت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به صحت و دقت اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم‌گیری در اختیار وی قرار دارد. گستردگی تحولات و دگرگونی‌های داخلی و خارجی سازمان‌ها و جوامع، بتدریج ضرورت اخذ تصمیمات پیچیده‌تر را برای مدیران آشکار ساخته، بطوری که امروز بدون دسترسی به سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، تصمیم‌گیری به مفهوم علمی آن امکانپذیر نیست.
"دونکن" از بارزترین ویژگی‌های انتقال از محیط‌های ساده به پیچیده یا محیط‌های ایستا به پویا را عدم اطمینان و پیش‌بینی ناپذیری امور و تحولات و وجود تصمیمات برنامه‌ریزی نشده می‌داند. لذا با توجه به شرایط کنونی حاکم بر سازمان‌ها و جوامع، مدیران باید اهمیت داشتن اطلاعات و یا دسترسی به آن، بویژه در رابطه با تصمیمات برنامه‌ریزی نشده و کاهش عدم اطمینان را درک کنند. و در جهت دستیابی به اطلاعات دقیق، صحیح و بهنگام به عنوان یک ضرورت اساسی در تصمیم‌گیری، و یک منبع و دارایی گرانبها اهتمام ورزند.
الف)افراد مثبت‌نگر:
▪ با وجود تفکر درباره گذشته و آینده، در زمان حال زندگی می‌کنند و از آنچه دارند راضی و خشنود هستند.
▪ از نظرات درست و منطقی دیگران استقبال می‌کنند و برای رد کردن نظرات نادرست حتماً دلیل منطقی دارند.
▪ در گفتارهای خود از کلمات و عبارات مثبت و امیدبخش استفاده می‌کنند.
▪ همیشه سعی می‌کنند با تلاش و کوشش به موفقیت برسند و اگر در کاری موفق نشوند، عامل را ابتدا در خود و سپس در شرایط بیرونی جستجو می‌کنند.
▪ همیشه قبل از عمل یا صحبت کردن فکر می‌کنند، به همین دلیل کمتر دچار خطا و اشتباه یا ضد و نقیض گویی می‌شوند.
▪ چون دارای ذهن مثبت هستند، می‌توانند افکار خود را کنترل کنند.
▪ اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی اظهارنظر کنند، با وجود تفکر در جنبه‌های منفی، موارد مثبت آن را بیان می‌کنند و موضوع را به فال نیک می‌گیرند به عبارت دیگر " نیمه پر لیوان را می‌بینند " .
▪ مشکلات را ناچیز شمرده و برای حل آنها از توانایی خود و راهنمایی دیگران استفاده می‌کنند.
▪ اغلب اوقات بشاش، سرزنده، پرانرژی، توانا و خوش مشرب هستند.
▪ همه چیز در نظر آنها زیبا و لذت‌بخش بوده و سعی می‌کنند از مواهب زندگی بیشترین استفاده را ببرند.
▪ در ارتباط‌های اجتماعی خود با دیگران حسن ظن دارند ( مگر خلاف آن را ببینند ) و سعی می‌کنند در حد توان به دیگران خدمت و کمک کنند.
ب) افراد منفی‌نگر:
▪ همیشه از وضعیت موجود و گذشته خود شکایت دارند و نسبت به آینده بدبین هستند.
▪ غالباً با نظرات دیگران بدون دلیل منطقی مخالفت می‌کنند.
▪ در گفتارهای خود از کلمات و عبارات منفی به کرات استفاده می‌کنند.
▪ در برخورد با کوچکترین مانعی از تلاش دست می‌کشند و دیگران یا شرایط را عامل شکست و بدبختی خود می‌دانند.
▪ تمرکز فکر ندارند و ضد ونقیض صحبت می‌کنند و در رفتارهایشان خطا و اشتباه زیاد است، به عبارت دیگر " اول عمل می‌کنند و بعد فکر ".
▪ چون منفی‌نگر هستند، افکارشان بر آنها تسلط دارد.
▪ اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی نظر بدهند فقط به جنبه‌های منفی آن توجه کرده و همان را بیان می‌کنند. به قولی " نیمه خالی لیوان را می‌بینند ".
▪ از کاه کوه می‌سازند و از درگیر شدن با مشکلات گریزانند
▪ غالباً افسرده، کج خلق، بدخواب، کم اشتها، عصبی و ناتوان هستند.
▪ همه چیز در نظر آنها غم‌انگیز و ناامید‌ کننده است و از آنچه دارند، هیچ لذتی نمی‌برند.
▪ در ارتباط‌های اجتماعی خود به همه کس و همه چیز شک و سوءظن دارند و فکر می‌کنند که همه علیه آنها توطئه می‌کنند.
● تفکر مثبت در کار و زندگی :
مایوس مباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید.
ذهن آدمی کارگاه تولید فکر است که از منبعی به نام ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می‌گیرد. ضمیر ناخودآگاه نمی‌تواند خوب را از بد و درست را از غلط تشخیص دهد ولی چنان قدرتی دارد که اگر از آن غافل شویم می‌تواند سرنوشت ما را بدست گرفته و آن را به هر جایی که دوست دارد ببرد. در حقیقت نوع و کیفیت افکار و اندیشه آدمی سازنده نوع و کیفیت زندگی اوست، اندیشه زیبا و مثبت می‌تواند بهشتی در زندگی انسان بسازد، همچنانکه اندیشه منفی و یاس‌آور می‌تواند جهنمی در زندگی او خلق کند. انسان‌ها همان خواهند شد که در اندیشه آنند، بنابراین آینده هرکس در گرو چگونگی نگرش اوبه زندگی است.
موفق‌ترین انسان‌ها کسانی هستند که توانسته‌اند در ذهن خود اندیشه‌های مثبت داشته باشند.
آنان که می‌پندارند" قادر نیستند " ؛ در واقع مثبت‌نگری را کنار گذاشته و در جنبه‌های منفی وقایع تمرکز کرده‌اند.
سازمان‌ها نه تنها کانون فعالیت بلکه کانون یادگیری چگونه اندیشیدن و چگونه زیستن است. در سازمان مثبت‌اندیش افراد آن خود را قادر و توانا می‌دانند و نگاهشان به دیگران آکنده از مثبت اندیشی است. چنین سازمان‌هایی قادر خواهند بود هر نا ممکنی را به ممکن تبدیل کنند و توفیق و کامکاری نصیب خود نمایند. ضمن آشنایی با راهکارهای تفکر مثبت بیاییم با زیبا، مثبت، خلاق، هدفمند و امیدوارانه اندیشیدن، موفقیت را به سازمان‌مان دعوت کنیم.
● تعریف تفکر مثبت:
شیوه‌ای از فکر کردن است که فرد را قادر می‌سازد نسبت به رفتارها، نگرش‌ها، احساسات، علائق، و استعدادهای خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه‌ترین تصمیم را بگیرد.
● افکار مثبت و منفی:
افکار مثبت، افکاری سازنده، انگیزه دهنده و انرژی بخش هستند که بر اثر تلقین، تکرار و تمرین به ذهن راه می‌یابند و باعث می‌شوند ذهن و فکر مثبت شود. در این صورت کنترل فکر در اختیار ماست، در حالی که افکار منفی، افکاری بازدارنده و مخرب هستند و وقتی به ذهن راه یابند، تعمیم یافته و به سرعت تمام ذهن را اشغال می‌کنند. در این حالت ما در اختیار تفکرات منفی خود قرار داریم.
زندگی در صدف خویش گهر ساختن است.
● راهکارهای تقویت تفکر مثبت:
همانطور که گفته شد افکار از چنان قدرتی برخور دارند که می‌توانند سازنده یا ویرانگر باشند، بنابراین باید خود و زیر مجموعه‌مان بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در اهداف خود به موفقیت‌ها و کامیابی‌های بزرگی دستیابیم.
۱) نسبت به خود احساس خوبی داشته باشیم و آن را خوب، توانا و با ارزش بدانیم.
۲) لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راههای تقویت آنها را بیابیم و تجربه کنیم.
۳) لیستی از افکار منفی خود تهیه کنیم و سعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی مقابله کنیم.
۴) سعی کنیم در گفتار و برخوردهای روزانه از کلمات و جملات مثبت استفاده کنیم، مثلاً در ملاقات با دیگران بجای استفاده از کلمه " خسته نباشید " که دارای بار منفی و القای حس خستگی است، بگوییم " خدا قوت "، " شاد باشید " و یا " پر انرژی باشید ".
۵) افکار خود را متوجه خوبی‌ها و جنبه‌های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت‌نگر شویم.
۶) با خوش‌بینی سعی کنیم، دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه‌های جدید مثبت شکل گیرند.
۷) هر روز صبح که از خواب برمی‌خیزیم با نگاه کردن به یک منظره، تابلوی زیبای نقاشی و یا اسماء الله روز خود را با نشاط و خوش بینی آغاز کنیم.
۸) از افراد منفی‌نگر یا موقیت‌هایی که باعث ایجاد افکار ناخوشایند و منفی می‌شوند دوری و یا سعی کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم.
۹) به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی‌های خود نگاه کنیم و هرگز نتیجه بدی را پیش‌بینی نکنیم، زیرا مشکلات فقط به اندازه‌ای مهم هستند که ما آنها را مهم می‌پنداریم.
۱۰) به لحظات و خاطرات زیبا و دوست داشتنی گذشته خود فکر و سعی کنیم آنها را تکرار نماییم.
۱۱) از تردید و دودلی دوری کرده و کارها را با جدیت دنبال کنیم.
۱۲) به ندای منفی درونی خود و تلقین‌های مخرب و نگران‌کننده دیگران بی‌توجه باشیم و سعی کنیم عکس آنها را انجام دهیم.
۱۳) به قدرت بی‌کران خداوند ایمان داشته باشیم و با خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین‌ها را دارم و با لطف خدای بزرگ به آنها خواهم رسید.
۱۴) از میان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم و در تلاش برای تحقق آن، به فکر تایید یا تکذیب دیگران نباشیم.
۱۵) در توصیف احوال و زندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم.
۱۶) در تعریف از افراد از کلمات مثبت و روحیه بخش استفاده کنیم ( فلانی شخص بسیار شریف و بزرگواری است ).
۱۷) از چشم و هم چشمی و حسادت که باعث ایجاد افکار منفی می‌شود دوری و سعی کنیم روش زندگی خود را خودمان انتخاب کنیم.
۱۸) هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نکنیم و بدانیم که در سایه سعی و تلاش به آنچه بخواهیم می‌رسیم.
۱۹) قدر لحظات زندگی را بدانیم و از آنها به خوبی استفاده کنیم، زیرا هرگز تکرار نخواهند شد.
۲۰) برای تغییر اوضاع و شرایط نامساعد اقدام کنیم و مطمئن باشیم که می‌توانیم آنها را از بین ببریم.
۲۱) از خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم و خود را همه فن حریف ندانیم، به عبارت دیگر از کمال‌گرایی مطلق که باعث اضطراب و احساس عجز و ناتوانی می‌شود خودداری کنیم.
۲۲) خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید، پس من چطور می‌شود همه چیز را در یک روز بدست آورم.
۲۳) خود را از قید و بندهای آزار دهنده رها و ساده زندگی کنیم تا فکر و خیال آسوده‌ای داشته باشیم.
۲۴) از انزوا و گوشه‌گیری که باعث ایجاد افکار منفی می‌شود دوری و اوقات خود را در جمع خانواده، همکاران و دوستان سپری کنیم.
۲۵) هر وقت احساس کردیم که افکار منفی سراغمان آمده است، وضعیت خود را تغییر دهیم و به کاری سرگرم شویم.
۲۶) ممکن است هنگام خواب در رختخواب افکار منفی به سراغمان بیاید، تا خسته نشده‌ایم به رختخواب نرویم.
۲۷) هرگز به هیچ وجه خود را بدبخت، ناتوان و درمانده احساس نکنیم.
۲۸) اعتماد به نفس خود را در هر شرایطی حفظ کنیم و هرگز به دیگران اجازه ندهیم که آن را متزلزل کنند. باید متوجه باشیم که اعتماد به نفس کلید خلق تفکر مثبت است.
۲۹) خندیدن را فراموش نکنیم. خندیدن باعث می شود تا افکار ناراحت کننده و منفی جای خود را به افکار مثبت و شاد بدهند.
اگر افکارمان را کنترل کنیم، زندگی مان متحول می شود.
در زندگی بجای شناور بودن، شنا گر باش.
http://modirestan.mihanblog.com/۱۳۸۶/۰۴/Default.aspx

همچنین مشاهده کنید


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 irlister.com. All Rights Reserved