ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ / Saturday, 19 April, 2014
مالروتاسیون جدی ترین علت انسداد روده در نوزادان

مالروتاسیون جدی ترین علت انسداد روده در نوزادان● هدف:
بررسی تابلوی کلینیکی، برخورد و پیامدهای نوزادان مبتلا به مالروتاسیون روده که نتیجه تقص چرخش و فیکساسیون طبیعی روده دوران جنینی است، و بصورت های مختلف انسداد روده مخصوصا کاتاستروف ولوولوس حاد روده تظاهر می نماید.
● روش مطالعه:
در مطالعه ای گذشته نگر، پرونده های ۲۵ نوزاد با مالروتاسیون روده طی سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۲ در سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی شد.
● یافته ها:
از ۲۵ نوزاد با مالروتاسیون روده ۱۷ مورد پسر و ۸ مورد دختر بودند. ۵۲% نوزادان ولولوس حاد، (۲۴%) گانگرن وسیع داشتند. ۲ مورد به سندرم روده کوتاه مبتلا شدند و در نهایت ۷ نوزاد (۲۸%) با گانگرن وسیع روده، یا آنومالی های همراه و سپسیس فوت نمودند. شایعترین نشانه ها استفراغ صفراوی (۸۰%) و دیستانسیون شکم (۲۰%) به خصوص در بیماران با ولولوس بود و دیستانسیون، عدم دفع گاز و رکتوراژی محدود به بیماران با ولولوس و گانگرن بود. متوسط زمان شکایات بین ۱ تا ۸ روز، ۴۰% آنومالی های همراه داشتند. عکس ساده شکم ۲۵%، باریم انما ۸/۸۱%، فالوترو ۷۵% و UGI ۲۵% مثبت بود. تماما جراحی به شیوه Ladd’s و بعضا با عمل های تکمیلی آنومالی های همراه توام، شامل ۵ مورد رزکسیون و آناستوموز و ۲ مورد رزکسیون با آنتروستومی بود و ۳ بیمار فقط با گرافی ساده شکم عمل شدند.
● نتیجه گیری:
برای پیشگیری از دست دادن وسیع روده در اثر ولولوس وگانگرن، درهر نوزاد با استفراغ صفراوی سریعا باید مالروتاسیون رد شود و اگر شک به ولولوس باشد بیمار باید لاپاراتومی اورژانس شود.
هدایت اله نحوی
جواد احمدی
مهدی کلانتری
منصور ملاییان
احمد صدیقی
ژامک خورگامی
هوشنگ پورنگ
ولی اله محرابی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی

همچنین مشاهده کنید


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 irlister.com. All Rights Reserved