ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ / Wednesday, 23 April, 2014
شهاب‌الدین /نورالدین محمد زیدری نسوی

جنسیت: مرد
نام پدر: احمد منشی خُرَندِزی
تولد و وفات: ( ... - ح ۶۴۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و نویسنده ، مورخ
تحصیلات وی در خراسان انجام گرفت. منشی سلطان جلال‌الدین منکبرنی خوارزم‌شاه بود و در آغاز کار در خدمت امرای محلی نسا به‌سر می‌برد. سپس به اردوگاه جلال‌الدین خوارزم‌شاه در عراق و آذربایجان پیوست. از سال ۶۲۲ق صاحب دیوان انشاء آن سلطان جنگجوی شد و تا سال ۶۲۸ق در این سمت باقی ماند. زیدری مدتی در بلاد آسیای صغیر و آذربایجان سرکردان بود تا عاقبت در میافارقین نزدیک ملک مسعود از سلاطین کرد ایوبی رفت و در آنجا کتاب "نفثهٔ‌المصدور" را با انشاء مزین در حدود سال ۶۳۲ق نگاشت. وی در حدود ۶۴۷ق در حلب درگذشته است. کتاب دیگر خود را به نام :"سیرهٔ‌جلال‌الدین منکبرنی" در سال ۶۳۹ق به عربی تألیف کرد. "دیوان" شعر از دیگر آثار اوست.
منبع : مطالب ارسالی

همچنین مشاهده کنید


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 irlister.com. All Rights Reserved