ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۳ / Saturday, 26 July, 2014

برای برآمدن حاجت‌ها

در کرمان معتقد هستند که از همزاد يا سايه، ناخوش و يا کسى که گره در کارش افتاده کمک بخواهد چه علت پيش آمدهاى بد را در اثر ناپرهيزى و آواز رسانيدن به از ما بهتران مى‌دانند. اگر ناخوش دولتمند باشد براى سلامتى او سفره‌سبزى مى‌اندازند و هر آينه فقير باشد به‌وسيله بوى خوش او را مداوا مى‌کنند. لزوم اين سفره را فالگير بايد تصويب بکند.
  آجيل مشکل‌گشا
براى برآمدن حاجت‌ها و دفع بلاها ماهى يکبار تا هفت‌ مرتبه آجيل مشکل‌گشا بايد گرفت و قصه‌ آن را هم نقل کرد. ماه اول بايد روز جمعه صد دينار به بندند گوشه دستمال و بدهند به آجيل فروش بدون اينکه چيزى بگويند آجيل فروش خودش مى‌فهمد و آجيل را مى‌دهد. آجيل مشکل‌گشا هفت است: خرما، پسته، فندوق، مغزبادام، نخودچي، کشمش، توت‌خشکه، که بايد ميان هفت نفر تقسيم کرد.
  قصه‌آجيل مشکل‌گشا
'جونم برايتان بگويد، آقام که شما باشيد... يکى بود يکى نبود غير از خدا هيچ‌کس نبود. يک خارکنى بود اين بيچاره خيلى پريشان بود و هيچى نداشت. يک روز رفت صحرا خار بکند يک سوار ديد، سوار گفت: اين اسب مرا نگه‌دار من بروم بيرون و بيام وقتى برگشت يک مشت ريگ از ريگ‌هاى بيابان داد به اين مرد بعد اسب خود را سوار شد و رفت غروب که خارکن به خانه برگشت خيلى غصه‌دار بود ريگ‌ها را ريخت گوشه صندوق‌خانه گفت اينجا باشد بچه‌ها باهاش بازى کنند خودش رفت خوابيد. شب زنش پاشد رفت پاى گهواره بچه شير بدهد ديد تو صندوق‌خانه روشن است شوهرش را صدا کرد و گفت اينها چيه؟ بعد فهميدند که اينها قيمتيه صبح چندتاش را برد بازار فروخت و خرج کرد بچه‌هايش را نو و نوار کرد کار و بارش خوب شد (۱) کم‌کم تاجرباشى شد.
پول برداشت رفت تجارت، به زنش گفت من که مى‌روم ماهى صددينار آجيل مشکل‌گشا بگير پخش کن. اين رفت، زنش با زن پادشاه دوست شده بود با هم مى‌رفتند حمام بعد از مدتى که با هم حمام مى‌رفتند يک ماه آجيل را يادش رفت بگيرد. اين دفعه که با زن پادشاه رفت حمام توى حمام عنبرچه زن پادشاه گم شد. گفتند کى دزديده کى ندزديده. انداختند به گردن اين زن و گرفتندش و هر چه داشت و نداشت گرفتند آوردند خانهٔ شاه زنى که را هم گرفتند حبس کردند. تاجرباشى از سفر آمد رفت خانه‌اش، ديد خانه‌اش خراب است و زن و بچه‌اش هم نيستند. خبر رسيد به اندرون شاه که تاجرباشى آمده او را هم گرفتند و حبس کردند. نصف شب خوابيد خوابش برد همان اسب سوار آمد يک تک پا زد گفت: 'اى کور باطن من نگفتم ماهى صددينار آجيل مشکل‌گشا بگير؟ صددينار زير کند هست بردار آجيل مشکل‌گشا بگيرد' .
آن سوار غيب شد او هم از خواب پريد، پاشد آمد دم در زندان به يک جوانى گفت اين صددينار را برايم آجيل مشکل‌گشا بگير. گفت برو من عروسى دارم فرصت ندارم آجيل مشکل‌گشا بگيرم. گفت: برو اى جوان که عروسيت عزا بشود. بگ جوان ديگر آمد گفت: اين صددينار را آجيل مشکل‌گشا بگير. گفت من ناخوش دارم دم مرگ است مى‌خواهم بروم سدر و کافور بگيرم. گفت الهى ناخوشت خوب بشود، جوان رفت و آجيل را برايش گرفت و آورد. هيچى اين را آورد و پخش کرد، قصه‌اش را هم گفت. از آنجا بشنو زن پادشاه رختش را کند رفت توى حوض آب تنى بکند يک وقت ديد يک کلاغى عنبرچه‌اش را دم تُکش گرفته آورد انداخت روى رخت‌هايش. زن پادشاه گفت اى داد بيداد اين چه کارى بود که من کردم اين‌ها را بى‌خودى حبس کردم؟ آنها را از حبس مرخص کردند و اسباب زندگيشان را پس دادند اينها پى‌کار خودشان اون دو تا جوان که از دم زندان رد شدند اولى رفت خانه ديد عروس مرده دومى رفت ديد مرده‌شان زنده شده. خدا همچنين که مشکل از کار آنها وا کرد از کار شما هم وا کند' .
(۱) . برگوينده و شنونده معلوم است که آن سوار على بوده و آن ريگ‌ها از برکت دست او گوهر شب‌چراغ شده بوده است. مشکل‌گشائى از صفات مخصوص على و دست مشکل‌گشاى او معروف است.
اگر دست على دست خدا نسيت چرا دست دگر مشکل‌گشا نيست؟
  سفره فاطمه زهرا
زنى که مى‌خواهد اين ختم را بردارد بايد پاک باشد و اين سفره را براى رفع پريشاني، قرض يا ناخوشى و يا به نيت زيارت و يا علت ديگر مى‌اندازد. آن زن ابتدا نيت مى‌کند يا فاطمه زهرا براى اينکه من از اين گرفتارى خلاص بشوم متوسل به تو مى‌شوم و حاجت به تو مى‌آورم.
اين سفره را بايد روز پنج‌شنبه در شب‌ جمعه انداخت و در سه‌ شب جمعه اين کار تکرار مى‌شود. براى دفعهٔ اول بايد مقدار هفت سير و نيم آرد خالص پاک در کسيه سبز کرده به چفت در اطاق بياويزند تا صاحب نذر از زير آرد رد بشود (دفعهٔ دوم ۸ سير و دفعهٔ سوم ده سير و نيم) و صبح آن آرد را در جاى تاريکى که آسمان نبيند با روغن و شيرينى کم‌کاچى درست مى‌کنند بعد آن را در کاسه مى‌ريزند رويش را سفيد مى‌کشند و دست به آن نمى‌زنند. مخلفات ديگر سفره از اين قرار است، شيرينى ـ آجيل شيرين ـ فطير ـ شربت ـ نان سبزى ـ ميوه و يک ميوهٔ درخت در بسته (هندوانه و يا خربزه) و غيره و موقع ظهر همه کسانى که دعوت دارند سر سفره حاضر مى‌شوند. بعد روضه خوان روضهٔ پنج تن را مى‌خواند بعد روى کاچى را پس مى‌زنند و جاى انگشت فاطمه روى آن است و همهٔ حضار براى تبرک از آن کاچى مى‌خورند و تنقلات ديگر را ميان خودشان قسمت مى‌کنند. از اين کاچى مرد نبايد بخورد و هر زنى که مى‌خورد بايد پاک باشد. سفره دوم را هم به ترتيب مى‌اندازند ولى سفره سوم را گرو بر مى‌دارند تا حاجت‌شان برآورده شود (۱).
(۱) . سفره‌هاى ديگر از قبيل سفره بى‌بى حور و بى‌بى نور و غيره هم هست که از شرح آن چشم پوشيديم و تقريباً هم آنها شبيه هستند).
  ختم ‌اميرالمؤمنين
اين ختم داراى نماز مخصوص است که در چهار شب جمعه مى‌خوانند و قبل از نماز اين شعر را مى‌خوانند:
يا اله العامين در باز کن يا اميرالمؤمنين درخواست کن
مشکلى افتاده اندر کار من با دو انگشت يدالله باز کن
اين نماز دو يا سه ساعت طول مى‌کشد و پس از ادعيه و وردهاى مختلف از حالت طبيعى خارج مى‌شوند و به خيال خودشان در عالم ملکوتى مى‌روند. شب جمعهٔ چهارم که دست به دامان حضرت مى‌شوند حضرت با يک اسب و شمشير در نظر آن شخص مجسم مى‌شود که او بدون اراده روى انگشت‌هاى پاى خودش در حالت قيام چرخ مى‌خورد و جلو حضرت قرار مى‌گيرد و تقاضاى خود را به حضرت مى‌گويد بعد به زمين مى‌خورد و بى‌هوش مى‌شود و نتيجه در خواب به او آشکار مى‌شود.
(صادق هدايت، نيرنگستان)


همچنین مشاهده کنید


همچنین سایر کاربران این صفحات را هم دیده‌اند
بهداشت و سلامت    بهداشت    طبقه بندی بهداشت    بهداشت خانواده    بهداشت مدارس    کودکان ناتوان و معلول   
راهنمای بهداشت و سلامت    دستگاه عصبی و اختلالات آن    اختلالات خواب   
رشته های ورزشی    دو و میدانی    آموزش    تکنیک ها    پیاده روی    مراحل آموزش پیاده روی   
تاریخ ادبیات ایران    وضع سیاسی و اجتماعی و علمی و ادبی ایران از آغاز عهد اسلامی تا پایان قرن سوم هجری    وضع علوم در سه قرن اول هجری    علوم شرعی   
صنعت توریسم    فهرست موضوعی و تشریحی جاذبه های ایران    جاذبه های تاریخی    گورستان های قدیمی   
رشته های ورزشی    بسکتبال    آموزش    حرکات و مهارت های اساسی    شوت کردن (Shooting)    شوت ثابت    شوت ثابت یک دست   
دارو و درمان    درمان    بیماری های داخلی    آلرژی، ایمونولوژی و روماتولوژی    RA، SLE و سایر بیماری های بافت همبند    پلی میوزیت / درماتومیوزیت   
شعر و ادب    مولوی    دیوان شمس    غزلیات   
بانک و بیمه    مدیریت مالی    ریاضیات مالی    تنزیل    ارزش فعلی اقساط مساوی    جدول ارزش فعلی اقساط آینده    جدول ارزش فعلی اقساط مساوی(w)   
بانک و بیمه    بیمه    انواع بیمه    بیمه های بازرگانی    بیمه های اشیاء    بیمهٔ آتش سوزی    خطرهای مخصوص یا خطرهای اضافی   


کلمات در حال جستجو
سازمان ملل    رتبه جهانی    غم    خوشحالی    رتبه ایران    بختیار رحمانی    علی حمودی    سربازی    کارت معافیت    فولاد    رمضان    زکات    فطره    فقیر    غزه    آتش بس    مجید انصاری    مجلس    سوال    سکه    ارز    بازار    قیمت   
خلاصه رسانه‌ها
حمله به غزه با فرمان چه کشوری صورت گرفت؟ - خاورمیانه - یک کارشناس مسائل خاورمیانه در آخرین تحلیل خود برای مجله هافینگتون پست گفته است که حمله به غزه با فرمان پادشاهی عربستان صورت گرفته است.
آتش داعش روزی دامان غرب را خواهد گرفت - قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه استکبار داعش را در آستین خود پرورش داده است، گفت: آتش داعش روزی دامان غرب را خواهد گرفت.
خالد مشعل:آتش‌بس دائم فقط با پایان حصر غزه قابل‌قبول است/جنگ حاضر امشب یا فردا تمام می‌شود - استیون ساکر، مجری برنامه "هاردتاک" بی‌بی‌سی در مصاحبه با خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، در محل سکونت او در دوحه، نظرات او را در مورد جنگ غزه، شرایط پایان این جنگ و وضعیت فلسطینیان سوال کرده است.
حساب جدید باشگاه پرسپولیس مسدود شد - حساب جدید باشگاه پرسپولیس مسدود شد.
خالکوبی پای حنیف عمران‌زاده / مدافع استقلال در حال درمان هم کری می‌خواند - لیگ برتر - حنیف عمران‌زاده که مصدوم شده، در حال مداوای پای مصدوم خود است.
کلیسایی در غزه میزبان مسلمانان روزه دار شد - برای برخی از مسلمانان غزه چون محمود خلف اقامه نماز جماعت در کلیسا تجربه جدیدی است، اما از زمانی که جنگ آغاز شده مسلمانان غزه جایی جز گردهمایی برای اقامه نماز جماعت در ...
"انتخاب نماینده قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات" به روایت علی مطهری - علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تشریح ماجرای "انتخاب نماینده قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات" گفت که کار کمیسیون فرهنگی خلاف قانون نبوده،‌ بلکه خلاف تدبیر و اخلاق حرفه‌ای بوده است.
توضیحات آیت‌الله محقق‌داماد درباره شکایت از نتانیاهو - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه از مصادیق نسل‌کشی است و به همین دلیل بنیامین نتانیاهو باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
چه کسانی به نیابت از رهبری نماز جمعه می خوانند؟/مروری بر سوابق5امام جمعه موقت تهران - احزاب و شخصیت‌ها - نهال نماز جمعه تهران 5 مرداد 58 و با این جمله آیت الله محمود طالقانی کاشته شد:«امروز طلیعه انجام این فریضه بزرگ الهی و این صف بزرگ جهاد و توحید است».
رقم قرارداد بازیکنان پیکان اعلام شد/ سید مهدی رحمتی گرانترین بازیکن لیگ - لیگ برتر - باشگاه پیکان مبالغ قرارداد اعضای تیم خود را منتشر کرد.
تنها مدافع تواشیح سازمان تبلیغات اسلامی است/ ماجرای آشنایی با سامی یوسف در ترکیه - برادران دریایی‌فرد که به نوعی اعضای اصلی گروه موسیقی «لیله القدر» هستند در بخش دوم میزگرد خود در خبرگزاری مهر به بهانه انتشار آلبوم «نگین آفرینش» به بیان دغدغه‌ها و ...
ایجاد 18 میلیون خط پرسرعت برای شبکه ملی اطلاعات/ ارائه سرویس 2 مگابیتی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری از ایجاد حدود 18 میلیون پورت پرسرعت برای دسترسی کاربران به شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: تا شروع این دولت فقط 15 درصد این هدف محقق شده ...
زنجانی و ضراب؛ فوتبالیست‌هایی که بلدند خوب پاسکاری کنند! - پدیده واسطه‌های اقتصادی ایران در دوران تحریمها با واکنشهای متفاوتی در بین افکار عمومی، رسانه‌ها و مسئولان مواجه است. عده ای آنها را کلاهبردار و فعالیتهایشان را فساد اقتصادی می‌دانند و عده ای نیز وجود چنین پدیده ای را در دوران تحریم نفتی و بانکی ایران اجتناب ناپذیر عنوان می‌کنند.
افزایش 160 نفری ظرفیت آزمون دستیاری/ احتمال تعویق دوهفته ای سال تحصیلی دستیاران - معاون آموزشی وزارت بهداشت در واکنش به تجمع داوطلبان آزمون دستیاری در مقابل وزارت بهداشت، گفت: در تلاش هستیم با اتخاذ تدابیری در عین حال که قانون اجرا می‌شود، داوطلبان سهمیه آزاد نیز تحت فشار قرار نگیرند به همین منظور پیش بینی شده تا حدود 160 نفر ظرفیت آزمون دستیاری افزایش یابد.
«کلاه پهلوی» سرنوشتی مشابه «مختارنامه» دارد؟ - کارگردان سریال «کلاه پهلوی» درباره‌ی تبدیل این سریال به فیلم سینمایی، عنوان کرد: از آنجه که «کلاه پهلوی»‌ دارای بخش‌هایی است که قابلیت پرداخت مستقل را دارد، برای تبدیل این سریال به یک سینمایی گفتگوهای مختصری با مدیر شبکه یک صورت گرفته است؛ اما هنوز به صورت قطعی نمی‌توان در این‌ باره صحبت کرد.
حبیبی: ایجاد رژیم صهیونیستی برای تقابل با دنیای اسلام است - دبیر کل حزب موتلفه اسلامی حبیبی خاطر نشان کرد: ایجاد رژیم صهیونیستی در 64 سال پیش در صورتی قابل درک است که از صف بندی دشمنان اسلام مطلع باشیم، ایجاد رژیم صهیونیستی برای تقابل با دنیای اسلام است.
قدومی: مانعی برای سفر مشعل به تهران وجود ندارد/ قوانین مصر برای انتقال کمک‌ها پیچیده است - نماینده جنبش حماس در تهران گفت: مانعی برای انجام سفر مشعل به ایران وجود ندارد.
سمیه برای نجات از اعدام یک هفته فرصت دارد - قضایی - شمارش معکوس برای نجات سمیه زارعی که در آستانه اعدام قرار دارد رو به پایان است چرا که خانواده مقتول پایان ماه رمضان را آخرین مهلت برای دریافت دیه و گذشت از اعدام این زن جوان تعیین کرده اند.
دستور فوری وزیر اقتصاد برای طرح معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان در هیات دولت - مدیرکل حقوقی وزارت ارشاد با اشاره به مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، از دستور وزیر اقتصاد برای طرح معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان در هیات دولت با قید فوریت خبر داد.
سفر استانی روحانی به چهارمحال و بختیاری در نیمه دوم مردادماه - نماینده مردم چهارمحال و بختیاری از سفر استانی رئیس جمهور به این استان در نیمه دوم مرداد ماه خبر داد.
فعالیت 12هزار استاد ایرانی در خارج از کشور/ برنامه وزارت علوم برای ارتقای رتبه جهانی 10 دانشگاه - قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل فعالیت های مرکز همکاری های بین الملل این وزارتخانه را تشریح کرد و نحوه همکاری ایرانیان خارج از کشور با داخل، راه اندازی کرسی های ...
درخشش روبات‌های ایرانی در مسابقات 2014 برزیل/ کسب مقامهای اول تا سوم - تیمهای ایرانی شرکت کننده در مسابقات 2014 برزیل موفق به کسب نتایج مطلوبی در این مسابقات شدند.
بیرق تشیع اسماعیل صفوی عامل انسجام ملی/ تشکیل اولین دولت ملی در اردبیل - اردبیل – خبرگزاری مهر: در اوایل قرن نهم هجری در چنین روزی فرمانروایی در ایران سلطنت خود را اعلام کرد که بعد از هشت و نیم قرن حکومت بیگانگان بیرق تشیع را به اهتزاز درآورد ...
کواچ 19 بازیکن را به اردو دعوت کرد/ بازگشت علیرضا نادی به تیم ملی والیبال - والیبال - سرمربی تیم ملی والیبال از 19 بازیکن برای حضور در اردوی آمادگی این تیم دعوت کرد.
بررسی طرح کاهش سرعت در هيات دولت/ آخرین وضعیت شماره گذاری اسکانیا - رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي گفت: طرح کاهش سرعت در حال حاضر در هيات دولت در دست بررسي است.
خیابان "اسرائیل" در آرژانتین به "فلسطین آزاد" تغییر نام داد - منابع فلسطینی از تغییر نام خیابان "اسرائیل" شهر کوردوبای آرژانتین به "فلسطین آزاد" در اعتراض به جنایات بی رحمانه صهیونیستها در غزه خبر دادند.
رونمایی از جزییات قراردادهای جدید نفتی ایران - اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه ترین گزارش خود درباره بخش انرژی ایران از پیش‌نویس قراردادهای جدید نفتی ایران رونمایی کرد.
بازگشت روشنایی به چشمان شوخان - سلامت - چشمان شوخان بعد از دو عمل جراحی توسط وزیر بهداشت مجددا بینایی خود را به دست آورد.
تقدیر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ار رسانه‌ها - رسانه - معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه‌های کشورمان تقدیر کرد.
دلایل 30 روزه بودن رمضان امسال از دیدگاه نجومی/ اعزام گروه‌های مختلف رصدی از اصفهان - اصفهان – خبرگزاری مهر: مدرس و عضو هیئت امنای مرکز نجوم ادیب اصفهان با اشاره به اعزام گروه‌های مختلف نجومی از این استان برای رصد هلال ماه شوال گفت: رویت هلال ماه در روز ...


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved