ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ / Wednesday, 23 July, 2014

مسجد جامع زاوغان سمنان، سمنان (امویان، علویان)

   مسجد جامع رجب‌على، تهران
اين مسجد که در خيابان بوذرجمهرى در محلهٔ «در خونگاه» واقع شده، از مسجدهاى قديمى شهر تهران است و صحنى به نسبت وسيع، شبستان تابستانى و زمستانى دارد. ايوان اين مدرسه زيبايى خاصى دارد.
ايوان مدرسه و شبستان قديمى مسجد از لحاظ سبک ساخت و اسلوب کاشى‌کارى و همچنين کتيبهٔ خط ثلثى که بر بالاى ايوان رفيع نصب شده، بسيار جالب و ارزنده است. تاق‌نماهاى دو روى ايوان و دو گوشوارهٔ بالايى آن، داراى تاق‌بندى و کاشى‌کارى ممتاز است. در اين قسمت از بنا، کتيبه‌اى که به خط ثلث سفيدرنگ بر متن کاشى‌هاى لاجوردى نصب شده، حاکى از مرمت مسجد است. تاق‌نماهاى ايوان و صحن مسجد عموماً مزين به کاشى‌کارى‌هايى خوش طرح است. در ميان کاشى‌کارى‌ها، به شيوهٔ رايج در دوران صفويه و مانند مدرسهٔ چهارباغ اصفهان، به خط کوفى واژه‌‌هاى «اللّه» و «علي» را با قطعات کاشى ساخته‌اند. در پشت اين ايوان بلند، شبستان و حجره‌هاى مسجد واقع شده است. اين شبستان از نظر هنر معمارى و تزئينات کاشى‌کارى دوران قاجار، بسيار زيبا و حائز اهميت است. در ميان دايرهٔ کاشى ايوان، نام کاشى‌کار و استاد بنا ثبت شده است.
   مسجد جامع روستاى چشم، دهستان چشم، سبزوار
اين مسجد در دهستان چشم از شهرستان سبزوار واقع شده است. مسجد جامع چشم، به مرور زمان، به ويژه از قسمت ايوان به صورت نيمه‌ويرانه درآمده است؛ ولى شبستان‌هاى سالمى دارد و مورد استفادهٔ‌ مردم روستا قرار مى‌گيرد.
نماى مسجد از آجر و گچ است و در زمان شاه سليمان صفوى ساخته شده است.
   مسجد جامع زاوغان سمنان، سمنان (امويان، علويان)
مسجد زاوغان در شمال محله زاوغان سمنان و در ميان باغ‌هاى سرسبز واقع شده است. اين مسجد که از بناهاى قرن دوم هجرى و مربوط به دوره تسلط علويان در اين سرزمين است، به همت سيد ضياءالدين محمد، فرزند و جانشين سيد زين‌الدين على صالح پسر عبيدا... بن حسين اصغر بن امام زين‌العابدين (ع) بنا شده است.
مصالح ساختمانى که در اين مسجد به کار رفته آجر، گچ، سنگ و خشت‌خام است. مسجد جامع زاوغان شامل ايوانى بلند است که ارتفاع آن بيش از ده متر است و رو به مشرق قرار دارد. در طرفين ايوان، دو گوشوارهٔ دو طبقه ساخته شده که سقف گوشوارهٔ زيرين دست چپ ايوان، فرو ريخته است. در سمت راست ايوان، دو ستون خشتى بلند، ‌ قطور و مخروبه به چشم مى‌خورد.
آنچه از اين مسجد باقى مانده يکى هم قوس بلند ايوان است که داراى تزئينات آجرى به صورت مربع‌هاى کوچک و بزرگ و تودرتو است. آثار خرابهٔ‌ اين مسجد هم اکنون در سمت غربى نهر ميان زاوغان نمودار است.
   مسجد جامع زنجان (مسجد سيد)، زنجان
مسجد و مدرسهٔ جامع زنجان معروف به مسجد سيد، در قلب بافت تاريخى و قديمى شهر قرار گرفته است. اين مسجد از ضلع غربى با بازار قيصريه، از ضلع شرقى از راه کوچهٔ‌ مسجد سيد و از جبههٔ‌ شمالى با خيابان امام و سبزه‌ميدان در ارتباط است.
مجموعهٔ مسجد و مدرسهٔ‌ سيد توسط «عبداللّه ميرزا دارا»، پسر يازدهم فتحعلى‌شاه قاجار، در هنگام حکمرانى در زنجان و به سال ۱۲۴۲ هجرى قمرى احداث گرديده است.
اين مجموعهٔ تاريخى يکى از بناهاى ارزشمندى است که براساس طرح مساجد چهارايوانى ساخته شده است. اين سبک، علاوه بر اين که در طرح مدارس علميه و کاروان‌سراها معمول گرديده است، با گذشته از مرزهاى ايران، در کشورهاى اسلامى اهل سنت و جماعت نيز مورد استقبال واقع شده است؛ به طورى که در مساجد مزبور، هر يک از ايوان‌‌هاى چهارگانه به مرکز تعليم و تعلم علوم دينى يکى از مذاهب اربعه اختصاص يافته است. آنچه که در صحن مسجد بيش‌تر از هر چيز خودنمايى مى‌کند، ايوان‌هاى چهارگانه است که در چهار ضلع آن به قرينه جاى گرفته‌اند.
همهٔ ايوان‌هاى چهارگانه به سبک دو پوششه ساخته شده‌اند که پوشش نخستين آن‌ها، تکيه‌گاه تزئينات، و پوشش دوم سقف ايوان‌ها را تشکيل مى‌دهد.
اين صحن چهارايوانى، داراى ۴۸ متر طول و ۳۶ متر عرض است. براساس اطلاعات موجود، در گذشته در وسط اين صحن يک حوض وجود داشته است و گرداگرد آن را، به استثناى جلوى حجره‌ها و شبستان‌ها، باغچه‌هاى پرگل و گياه پوشانده بوده است. در سال ۱۳۴۰ براى جلوگيرى از گسترش رطوبت، حوض و باغچه‌هاى صحن برچيده شده‌اند. در سال ۱۳۶۸ حوض و باغچه‌هاى صحن، به صورت محدود، بازسازى گرديده‌اند.
در سمت شرقى و غربى اين صحن، به طور قرينه ۱۶ واحد حجره و در جبههٔ‌ شمالى نيز ۶ واحد حجره جهت اقامت طلاب علوم دينى ايجاد گرديده است. اين فضاها از دو قسمت ايوان و حجره تشکيل يافته است. عرض ايوان ۳/۴۰ متر و عمق آن در حجره‌ها سمت شرقى و غربى صحن ۱/۶۵ و در حجره‌هاى شمالى ۱/۸۰ متر است. در پشت ايوان، فضاهاى حجره‌اى قرار گرفته‌اند. هر حجره داراى ۳/۴۰ متر عرض و ۴/۵۰ متر طول است. سقف حجره‌ها بسيار زيباست و با استفاده از قوس‌هاى جناغى، در ارتفاع ۲/۵ مترى از سطح کف اجراء شده و حدفاصل تويزه‌‌ها را با تاق پر کرده‌آند. در راستاى تاق، تويزه‌ها و جرزهاى طرفين حجره‌ها، ۸ رديف رفچه در دو طبقه تعبيه شده است و در هر حجره جمعاً ۱۶ واحد رفچه وجود دارد. نور حجره‌‌ها از دو پنجرهٔ‌ طرفين درِ ورودى تأمين مى‌شود که در اوايل دوران پهلوى، به دلايل نامعلومى، با استفاده از مصالح بنايى کور، و بعداً در جريان مرمت مسجد باز شد.
سقف ايوان همهٔ حجره‌ها با استفاده از مقرنس‌کارى گچى تزئين گرديده است و در بعضى از حجره‌ها فرو ريخته است. فيل‌پوش حجره‌ها با کاشى‌هاى ختايى دوران قاجار که نقش‌هاى اسليمى و گل و بوته دارند، با تنوع خاصى تزئين گرديده است و در آن‌ها، دو رنگ زرد و مشکى بر ساير رنگ‌ها غلبه دارد.
شبستان اين مسجد، در جبههٔ‌ جنوبى صحن، شامل سه شبستان است : شبستان زنانه و مردانه در طرفين و شبستان گنبددار در وسط و پشت ايوان، شبستان‌هاى زنانه و مردانه، به طور قرينه، هر يک از چهار رديف در سه رديف ستون ساخته شده‌اند و بدين ترتيب ۲۰ چشمهٔ عرقچين بر گردهٔ ۳۶ تويزه قرار گرفته است. قوس تويزه‌هاى شبستان‌ها از نوع قوس خوزى (رومى) است. در وسط هر شبستان، با خالى نمودن قسمتى از جرز جبههٔ‌ جنوبى، يک محراب ساخته شده است. اين عناصر با کاشى‌هاى سبک قاجار به رنگ‌هاى زرد، سياه و سفيد با نقش معقل تزئين شده‌اند.
شبستان گنبددار، فضايى است به عرض ۷/۹۰ و طول ۸/۵۰ متر که در پشت ايوان جنوبى قرار گرفته است و از جهت غربى و شرقى با شبستان‌هاى طرفين، و از جبههٔ‌ شمالى با ايوان جنوبى در ارتباط است. بر فراز اين شبستان، گبند عظيمى بر جرزهاى سنگين به ضخامت ۲/۳۰ متر استوار گرديده است. گنبد از نوع دوپوششه است. پاطاق پوشش‌هاى آن که ۱۰/۵۰ متر از سطح کف ارتفاع دارند، در ارتفاع ۱۱/۷۰ مترى پاطاق گنبد، از يک‌ديگر مجزا شده‌اند. ارتفاع گنبد اين مسجد ۲۰۵/۰ متر و قطر آن حداکثر ۱۲/۷۰ متر است.
گنبد مسجد جامع زنجان از معدود گنبدهايى است که بدون گوشواره و ترنبه بر روى جرزهاى چهارگانهٔ ضخيم نشسته است و در نتيجه، تغيير طرح درونى آن از مربع به دايره، در تکيه‌گاه گنبد امکان‌پذير شده است.
گنبد مسجد جامع زنجان با کاشى‌هاى فيروزه‌اى پوشانيده شده است و در قسمتى از آن سورهٔ مبارکهٔ «للدهر» با خط ثلث نقش بسته است. تزئينات قسمت بالايى کتيبه را لوزى‌هاى پيوسته و ترنج‌هايى به سبک معقل، با استفاده از کاشى‌هايى به رنگ زرد، مشکى و آبى تشکيل داده است. در نوک بنا، علامتى از برنز به شکل گوى که مخروط نازکى بر آن سوار شده است، بر گنبد نشسته است.
آب‌انبار و وضوخانهٔ زمستانى مسجد که در سمت چپ هشتى و درِ اصلى قرار دارند، همزمان با راه‌اندازى شبکهٔ آبرسانى شهرى، کارکرد خود را از دست داده‌اند.
مسجد و مدرسهٔ سيد (مسجد جامع زنجان) همانند بقيهٔ بناهاى دوران قاجار، ساختارى ضعيف و شکننده دارد و حفاظت و توجه ويژه‌اى را مى‌طلبد که سازمان ميراث فرهنگى به اين مهم پرداخته است.
   مسجد جامع زواره، زواره، اردستان
«زواره» در ۱۲ کيلومترى «اردستان» واقع شده و مسجدى «چهار ايواني» از دورهٔ‌ سلاجقه دارد. کتيبه‌اى که تاريخ ساختمان مسجد را معلوم مى‌کند، برخلاف معمول، در قسمت فوقانى نماهاى اطراف صحن مسجد قرار دارد که از غالب کلمات آن، جز دسته يا نوک بعضى حروف و سرکش‌ها، چيز ديگرى نمايان نيست. تاريخ تقريبى ساخت مسجد در سال ۵۳۰ هجرى قمرى و بانى آن احتمالاً «ابوطاهر حسين» يعنى همان کسى است که مسجد جمعهٔ‌ اردستان را بنا نهاده است.
   مسجد جامع سارى، سارى
اين بنا در محله چنار بن سارى واقع شده و بناى اوليه آن به نوشتهٔ منابع تاريخى، در سال ۱۴۴ هـ.ق به دست ابوالخصيب - والى عرب طبرستان - ساخته شده و به روايت ديگر توسط يحيى بن يحيى بنيان نهاده شده و توسط مازياربن قارن به اتمام رسيده است. بناى کنونى مسجد شامل حياطى چهارگوش، ايوان و شبستان‌هايى است که در دوره‌هاى اخير شکل گرفته است.
   مسجد جامع ساوه، ساوه (سلجوقيان)
مسجد جامع ساوه يکى از آثار ارزشمند دورهٔ سلجوقى است که اوايل قرن ششم هجرى همزمان با پيدايش شهر ساوه بنيان گرديده است. بناى مورد نظر گنجينه‌اى است از هنر نقاشى، کاشى‌کارى و گچبرى که وقوف بر جزئيات آن نياز به بررسى و کاوش‌هاى دقيق اهل فن دارد. اين مسجد مجلل و باشکوه مشتمل بر يک حياط با گنبد، ايوان و يک مناره، چند شبستان، دو محراب قديمى با کتيبه‌اى به خط کوفى و دو محراب عصر صفوى با کتيبهٔ خط ثلث است. همچنين اين بنا شبستان‌ها يا دهليزهاى زيباى آجرى دارد که هر چشمهٔ آن ۳/۵۰ متر عرض و ۲۰ متر طول دارد. محراب، کتيبه‌هاى متعدد عمودى و افقى دارد که سه جانب را فرا گرفته و روى آن‌ها به خط ثلث و کوفى سوره‌هايى از قرآن مجيد مانند سوره شريفهٔ «قدر»، «اخلاص» و «جمعه» گچبرى شده است. در ضلع غربى ميانه شبستان‌ها نيز ايوان باشکوه رفيعى قرار دارد که در هر جانب آن حجره‌اى با درگاه تنگ و کوتاه تعبيه شده است و چنين به نظر مى رسد که اين حجره‌ها جايگاه اعتکاف و منزلگاه کسانى بوده است که خسته از گرد راه و سفر مى رسيدند و شبى را در جوار اين مکان بيتوته مى‌‌کردند.
مسجد جامع، گنبدى به قطر ۱۴ متر و ارتفاع ۱۶ متر دارد که ارتفاع ساق يا گردنهٔ گنبد آن ۴ متر است. ساق گنبد از درون با کاشى‌هاى زيبايى آراسته شده که در موازات آن با خط بسيار نفيس و زيبايى کلمات بسم‌الله الرحمن الرحيم - لا اله الا الله و عليه و توکلت و هو رب العرش العظيم نقش بسته است. وسعت محوطه مسجد ۴۲×۴۲ مترمربع است و در سه جانب آن، ساختمان‌ها، ايوان‌ها و شبستان‌ها قرار دارند. بيرون چهار ديوارى مسجد، مناره‌اى با ارتفاع ۱۴ متر و قطر ۳/۵۰ متر وجود دارد که از نظر هنر معمارى قابل توجه است. اين بنا در فهرست آثار ملى به ثبت رسيده و از سوى سازمان‌هاى مربوطه مرمت مى‌شود. شيوهٔ معمارى سلجوقى اين مسجد از اشتهار خاصى برخوردار است و بازديدکنندگان فراوانى از نقاط مختلف دارد.


همچنین مشاهده کنید


همچنین سایر کاربران این صفحات را هم دیده‌اند
سرگرمی    تعبیر خواب   
آموزش    تکنولوژی آموزشی    ارتباط در آموزش    انواع ارتباط    ارتباط کلامی    برقراری ارتباط کلامی مستقیم توسط معلم   
بهداشت و سلامت    سلامت    واکسیناسیون    ایمن سازی سالمندان    ایمن سازی افراد مسن   
صنعت توریسم    فهرست موضوعی و تشریحی جاذبه های ایران    جاذبه های تاریخی    کتیبه ها، سنگ نبشته ها و نقوش   
دارو و درمان    درمان    جراحی    مراقبت های قبل از عمل   
شعر و ادب    مولوی    دیوان شمس    غزلیات   
ارتباطات    جامعه شناسی   
سرگرمی    تعبیر خواب   
ارتباطات    ارتباطات انسانی    پیام    پیام های غیرکلامی    ارتباطات غیرکلامی    زبان بدن کودک    زبان بدن در دوران نوزادی    گریه کردن    انواع گریه   
شعر و ادب    عراقی    عشاق نامه    فصل اول   


کلمات در حال جستجو
صدا و سیما    کتاب    تبلیغات    مرتضی تمدن    احمدی نژاد    رحیم مشایی    موبایل    اپراتور    تلفن همراه    همراه اول    ایرانسل    رایتل    رومینگ ملی    ترابردپذیری    وام مسکن    افزایش وام    بانک مرکزی    نقوی حسینی    توافق هسته ای    مذاکرات وین    کدخدایی    فتنه    صلاحیت    شورای نگهبان   
خلاصه رسانه‌ها
چهار ترفند ساده برای سرعت بخشیدن به Shut Down ویندوز - گاهی مواقع سرعت بوت شدن سیستم عامل شما چندان اهمیتی ندارد! گاهی اوقات این امر برای شما مهم است که ویندوز شما سریعتر Shut Down شود. در حالی که شاید اخیرا سیستم عامل شما کمی در Shut Down کند عمل میکند، ما به شما چهار روش ساده برای حل این مشکل و سرعت بخشیدن به فرایند را نشان میدهیم.
دهها شهید و زخمی در عملیات تروریستهای تکفیری در کاظمین/آزادسازی فلوجه به مراحل نهایی خود نزدیک شد - رسانه های عراق از عملیات تروریستهای تکفیری در ورودی شهر مقدس کاظمین و شهید و زخمی شدن دهها نفر بر اثر آن خبر دادند.
پشت پرده پیوند کلیه اتباع خارجی در ایران/ بازار گرمی دلالان اعضای بدن - ماجرای عمل پیوند عضو به ویژه پیوند کلیه اتباع بیگانه از فرد ایرانی در برخی از مراکز درمانی کشورمان، موضوعی است که در روزهای اخیر و به دنبال اظهارنظر رئیس انجمن حمایت از ...
ادامه کشتار بی رحمانه مردم غزه و افزایش شهدا به 631 نفر/حملات عمدی صهیونیستها به مساجد و بیمارستانها - افزایش تعداد شهدای حملات ددمنشانه صهیونیستها به نوار غزه به 631 نفر که بیشتر آنها را کودکان و زنان و افراد مسن تشکیل می دهند، هشدار شدید حماس به نتانیاهو درباره عواقب ...
بعضی فکر می کردند با قراردادن ایران در  معذوریت زمانی مسئله حل شود/ مذاکره درباه تعداد سانتریفیوژ بی منطق است  - وزیر امور خارجه کشورمان گفت:  برخی از کشورهای غربی تلاش می کردند  که با طولانی کردن کار را به روز آخر بکشانند . ما از روز اول حرف منطقی می زنیم و کوتاه نمی آییم .
تراکتور با برتری برابر پیکان، حریف استقلال شد/ گلزنی بی‌نتیجه رحمتی - تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با برتری در ضربات پنالتی برابر پیکان به دیدار فینال رقابتهای جام شهدا راه یافت. شاگردان رسول خطیبی در دیدار پایانی این مسابقات پنجشنبه شب به ...
کیف آمازون چیست؟ - اینترنت - پس از اپلیکیشن و سرویس های "پس بوک" اپل و کیف گوگل، اینک سایت آمازون اپلیکیشن و سرویس مخصوص خود را موسوم به Amazon Wallet راه اندازی کرده است.
انتصاب محمد سعیدی کیا به ریاست بنیاد مستضعفان - حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی مهندس محمد سعیدی کیا را برای یک دوره پنج ساله به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب کردند.
دونگا پس از قبول سرمربیگری تیم ملی برزیل: باید دوباره بهترین تیم فوتبال جهان شویم - فوتبال جهان - دونگا می‌خواهد برزیل را دوباره بهترین تیم فوتبال جهان کند.
نمایش استخوان‌های دیو یک‌چشم - طبیعت - در بسیاری از داستان‌ها و افسانه‌های قدیمی به هیولاها و غول‌هایی اشاره شده که یک چشم بزرگ در پیشانی خود دارند، اما ریشه آن‌ها چیزی جز جمجمه ماموت و فیل نیست!
گرانترین بازیکن فصل نقل و انتقالات لیگ چهاردهم معرفی شد - رئیس سازمان لیگ حرفه ای از بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز به عنوان گرانترین بازیکن فصل نقل و انتقالات لیگ چهاردهم نام برد.
ظریف: طرف غربی خواستار تمدید توافقنامه ژنو به مدت چند سال بود/ موارد اختلافی ایران و غرب/ اعتراض دو نماینده به ظریف - عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی درباره جلسه غیرعلنی که با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد گفت: در این جلسه ظریف در مورد مواضع ایران پیرامون نیروگاه اتمی ...
زمین لرزه منوجان خسارت جانی نداشت/ ترک خوردگی ساختمانهای فرسوده در روستاها - منوجان - خبرگزاری مهر: فرماندار منوجان گفت: تاکنون هیچ گونه گزارشی از خسارت جانی زمین لرزه پنج ریشتری منوجان دریافت نشده است.
اخلاق و پاکی باید در صحنه‌های ورزشی حکم فرما باشد/ آماده کمک درمانی به غزه هستیم - رئیس جمهور با بیان اینکه غم و اندوه بخاطر کشتار بی رحمانه مردم فلسطین در دل ما ایرانیها جایگزین شده گفت: ما آماده ایم که دارو و تیم پزشکی به غزه بفرستیم و حتی مجروحین ...
روز قدس در کشورهای اسلامی عزای عمومی اعلام شد/ تشکیل هیات بین‌المللی پیگیری کمک به غزه - بر اساس بیانیه پایانی اجلاس تروئیکای بین‌المجالس اسلامی روز جمعه این هفته مصادف با روز قدس، در کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم غزه عزای عمومی اعلام شد.
فیلم: در آخرین روزهای ماه رمضان، شکرگذارش باشیم - اسماءالله‌الحسنی، نوای ربنا، نوای روح‌بخش اذان، دعای روزهای ماه مبارک رمضان، صدای آهنگین موسیقی محلی آذربایجان و سخنان حجت‌الاسلام زائری برای روزهای مبارک را مشاهده می‌کنید و می‌شنوید
100 کلیدواژه‌ برجسته در کلام رهبر انقلاب درباره «فرهنگ» - در طی چهار ماه گذشته، در بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب که بر فرهنگ متمرکز بوده، واژه‌های دیگری پررنگ تر به نظر می‌آید که اشاره به آنها، در طراحی راهبردهای موثر فرهنگی توسط مسئولان ارشد و پیاده سازی توسط مسئولان میانی موثر خواهد بود.
اعلام « عزای عمومی» در روز قدس امسال از سوی اجلاس تروئیکا در تهران - رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل کشتار مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی را عزای عمومی اعلام کرد و گفت: مجلس فلسطین باید اقدامات لازم را برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه از ...
وضعیت بهتر استقلال نسبت به پرسپولیس و نگرانی‌هایی درباره فولاد - مهلت نقل و انتقالات لیگ چهاردهم شامگاه دیروز به پایان رسید و تیم‌های لیگ برتری بازیکنان جدید خود را شناختند. اهتمام سازمان لیگ نسبت به جوان‌تر کردن لیگ برتر و الزام به استفاده از بازیکنان جوان موجب شد تا امسال در ترکیب تیم‌های لیگ برتر نام‌های نا‌آشنای زیادی ببینیم و امیدوار باشیم با درخشش در لیگ برتر در پایان مسیر ستاره‌های جدید به فوتبال ما اضافه شود.
یادداشت کتبی مصر به اجلاس تهران درباره ارسال کمک به غزه - رئیس مجلس فلسطین در اجلاس تروئیکا مجالس اسلامی از یادداشت کتبی دولت مصر برای همکاری و کمکهای دارویی و غذایی به مردم غزه خبر داد.
سیاست‌های كلی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد - معاون اول رئیس جمهور در نامه هایی جداگانه، سیاست های كلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را به 7 دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ كرد.
ظریف: حقوق فلسطینیان جز با مقاومت دست یافتنی نیست - وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که ملت فلسطین به خوبی دریافته است که دستیابی به حقوق حقه خویش از جمله آزادی سرزمین‌های اشغالی جز از طریق اتکای به خود و پایداری و ...
حمایت بازیکن تازه وارد استقلال از جمشیدیان/ احمد عزیز؛ با تو نامهربانی شد - لیگ برتر - بازیکن تازه وارد استقلال از احمد جمشیدیان، بازیکن کنار گذاشته شده این تیم حمایت کرد.
بیانیه مشترک سه وزیر خارجه علیه شعارهای ضداسرائیلی/ اروپا جای این اقدامات نیست - وزیران خارجه آلمان، فرانسه و ایتالیا در واکنش به تظاهرات ضداسرائیلی در کشورهای خود مدعی شدند این اقدامات نژادپرستانه بوده و جایی در اروپا ندارد.
رقم قرارداد بازیکنان و کادرفنی باشگاه گسترش فولاد منتشر شد - لیگ برتر - باشگاه گسترش فولاد مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی برای فصل 94-93 لیگ برتر را منتشر کرد.
آخرین خبرها از جایزه ۵۰۰،۰۰۰ دلاری مصطفی (ع) - فناوری - ۲۱ شهریورماه مقارن با ۱۲ سپتامبر به عنوان مهلت ارسال آثار و طرح‌های دانشمندان و پژوهشگران به نهادهای نامزد کننده جایزه ۵۰۰هزار دلاری علم و فناوری مصطفی (ص) مشخص شد.
ما همدیگر را مسخره می‌کنیم تا شما بخندید/ شوخی با طعم توهین - این شب‌ها که برنامه جشن رمضان با اجرای مشترک کاظم احمدزاده و هومن حاجی‌عبدالهی از شبکه تهران روی آنتن می‌رود، مخاطبان روزهای دورتر تلویزیون شیوه محمد حسینی در ذهنشان ...
جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد - جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز سه‌شنبه منتشر شد.
وعده مسئولان به هنرمندان معترض/ بدهی‌ها تا پایان شهریور تسویه می‌شود - در تجمع اعتراض آمیزی که هنرمندان تئاتر نسبت به پرداخت نشدن معوقاتشان برگزار کردند، علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد به معترضان قول داد که تا پایان شهریور ماه ...
تمجید مهناز افشار از جادوگر / آقای کریمی؛ همیشه در قلب ما هستی - لیگ برتر - مهناز افشار در صفحه اینستاگرام خود از علی کریمی تمجید کرد.
سلام دماوند به یونسکو/ زخم های تن "دیو سپید پای در بند" را تیمار باید کرد - آمل - خبرگزاری مهر: درحالی پرونده قله دماوند برای ثبت در فهرست میراث جهانی در دستور کار قرار می گیرد و بام ایران به یونسکو سلام می گوید که زخمهای برجای مانده بر تن آن ...
انتقاد شدید از روابط پشت پرده آنکارا و تل‌آویو/ جزئیات سفر البغدادی به ترکیه در سال 2008 - رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در اظهاراتی از ساختگی بودن مواضع نخست وزیر ترکیه علیه رژیم صهیونیستی درباره جنگ غزه خبر داد و تاکید کرد: روابط آنکارا و تل آویو در دوران ...


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved