ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳ / Friday, 25 July, 2014

برخی از نتایج و عواقب رشد شهرنشینی در ایران

   بالا رفتن سطح مصرف
با توجه به اينکه جامعهٔ شهرنشين، خاصه در بخش ۳ فعاليت (خدمات) يک جمعيت مصرف کننده است، توسعهٔ شهرنشينى عملاً سطح مصرف را بالا مى‌برد و نياز به اقلام مختلف مصرفى رو به تزايد مى‌رود. در نتيجه نه فقط سطح قيمت‌ها مرتباً افزايش مى‌يابد، بلکه کمبود نيازهاى اساسى مانند مسکن، آذوقه و وسيلهٔ رفت و آمد به‌شدت احساس مى‌شود و در صورتى‌که سطح توليدات کشاورزى در کشور پائين باشد، رقابت براى دسترسى به کارهاى مورد نياز با قيمت بالاتر افزايش مى‌يابد و به‌دنبال آن افراد در يک تنش دائمى در يک جامعه سودمندگرا به‌دنبال درآمد بيشتر به تکاپو و حرکت درمى‌آيند و در صورتى‌که محيط سالم و کار مناسب پيدا نشود به‌جاى کوشش و قناعت که خاص جامعهٔ سنتى و روستائى است، به کارهاى ناسالم و مشاغل کاذب و رفتارهاى تبهکارانه دست مى‌زنند و برخوردهاى اجتماعى فزونى مى‌گيرد.
  بيکارى، بيکارى پنهان و مشاغل کاذب
اينگونه پديده‌ها، رو به فزونى مى‌گذارد و افراد، بخش قابل ملاحظه‌اى از ساعات روزانه را بيکار يا تقريباً بيکار هستند و درآمد آنها ناچيز يا هيچ است. در ايران در حالى که ميزان بيکارى طبق سرشمارى ۱۳۳۵ در جمعيت فعال ده سال به بالا ۲/۸ درصد در کل کشور گزارش شده، اين ميزان در نقاط شهرى ۴ درصد و در نقاط روستائى ۹ درصد بوده است. ليکن در سال ۱۳۶۵ ميزان بيکارى به ۲/۱۴ درصد افزايش يافته است. به‌عبارت ديگر از حدود ۱۳ميليون جمعيت فعال کشور در سال ۱۳۶۵ تقريباً ۸/۱ ميليون نفر بيکار بوده‌اند. به‌علاوه ۳۳ درصد جمعيت شاغل نيز مهمى در توليد مهمى در توليد نداشته، کم کار محسوب مى‌شوند (۱).
(۱) . سرشمارى عمومى نفوس و مسکن کل کشور، ۱۳۵۵، جلد ۸۶ و نيز اطلاعات اقتصادى و سياسى شهريور ماه ۱۳۶۸، صفحهٔ ۴۳.
به اين ميزان بيکارى آشکار، بايد بيکارى‌هاى پنهان و مشاغل کاذب که بخش مهمى از مهاجران روستائى را به خود جلب مى‌کند افزوده مى‌شود. در چنين محيطى، روشن است که فعاليت‌هاى ناسالم و غيرقانونى جاى ويژه‌اى پيدا مى‌کند.
  رشد و توسعهٔ آسيب‌هاى اجتماعى در محيط شهرى
جرم‌زائى در محيط‌هاى شهرى خاصه در شهرهاى بزرگ، مسئله‌اى شناخته شده و قديمى است. يکى از شهرهائى که در آمريکا مورد مطالعهٔ جامعه‌شناسان قرار گرفته شهر شيکاگو است که به لحاظ جرم و جنايت و ناامنى کم نظير است. در ايران، از استان سيستان و بلوچستان که به‌دليل خاص هم مرز بودن با کشورهاى صادر کنندهٔ مواد مخدر که بگذريم تهران بالاترين سهم را در مکشوفات مواد مخدر و تعداد معتادان و قاچاقچيان داشته است. طبق يک گزارش، در حالى که ۵/۲۵ درصد ترياک‌هاى کشف شده در سال ۱۳۶۲ مربوط به استان سيستان و بلوچستان بوده، سهم تهران ۲۸/۱۸ درصد و کرمان ۵۳/۱۴ درصد بوده است. همچنين ميزان هروئين مشکوفه در تهران ۴۴/۲۷درصد کل کشور و در استان سيستان و بلوچستان ۰۴/۶۵ درصد بوده است. در حالى که اين ميزان در استان خراسان ۳۳/۳ گزارش شده است. در واقع بايد بلوچستان و تهران را به لحاظ توسعهٔ مواد مخدر که ضمناً محل مصرف اينگونه مواد نيز هست، دو منطقهٔ عمدتاً مبدأ و مقصد اين مواد دانست (۱). به‌علاوه بيش از ۵۳ درصد حشيش‌هاى کشف شده نيز در استان تهران گزارش شده است. طبق آمارهاى سازمان ملل متحد، ايران بيشترين تعداد معتادان مواد مخدر را نسبت به جمعيت کل کشور، در جهان داشته است که ميزان آن طبق برخى از برآوردها به ۵/۲ تا ۳/۵ ميليون نفر مى‌رسد (۲).
(۱) . رجوع کنيد به: گزارش بررسى، آسيب و انحرافات اجتماعى و رابطهٔ آن با مشارکت اجتماعى، تحقيق از دکتر غلام‌عباس توسلى، بخش جامعه‌شناسى شهرى و کار و صنعت، توسعهٔ مطالعات و تحقيقات اجتماعى، اسفند ۱۳۷۱.
(۲) . روزنامهٔ کيهان، اعتياد از زبان آمار، مورخ ۱۹/۶/۵۹ (به نقل از مقاله‌هاى مساواتى آذر، گزارش تحقيق، دانشکدهٔ علوم انسانى، دانشگاه تبريز).
  افزايش انحرافات و جرايم در محيط‌هاى مهاجرپذير
اين مسئله به‌ويژه در بين کسانى که در نقاطى به‌طور موقت و ناشناخته زندگى مى‌کنند افزايش چشمگير پيدا مى‌کند. طبق تحقيقاتى که در کشورهاى اروپا و آمريکا به‌عمل آمده، ميزان جرايم و بزهکارى بين مهاجران خيلى بيشتر از بوميان بوده است. ژولى محقق فرانسوى بر پايهٔ تحقيقاتى که انجام داد، معتقد شد که از هر ۱۰۰ هزار نفر که زادگاه خود را ترک نکرده‌اند فقط ۸ تن آنان به اتهام جنايت در ديوان‌عالى جنائى مورد محاکمه قرار گرفته‌اند و حال آنکه از هر ۱۰۰ هزار نفر که در استان غير محل تولد خود ساکن بوده‌اند، ۲۹ نفر آنان در ديوان‌عالى جنائى محاکمه شده‌اند؛ اما در پاره‌اى از تحقيقات ديگر، گاه به نتايج عکس آن دست يافته‌اند (۱).
(۱) . رجوع کنيد به: به مهاجرت و ارتباط آن با جرم، تحقيقى در حوزهٔ قضائى شهرستان کرج، گزارش دکتر محمد آشورى، صفحهٔ ۱۳، مؤسسهٔ تحقيقات قضائى و جرم‌شناسى تهران، ۱۳۷۱.
از تحقيق ديگرى که دربارهٔ 'مهاجرت و ارتباط آن با جرم' در شهرستان کرج انجام پذيرفته از تعداد ۲۷۱۴ نفر بزهکار که پرونده‌هاى آنان در سال ۱۳۶۷ مورد مطالعه قرار گرفته، ۷/۵۸ درصد آن را مهاجرين تشکيل مى‌داده‌اند و نيز از تعداد کل ۲۸۲۹ فقره بزه ارتکابى توسط اين تعداد، ۱۶۶۸ فقره يا ۵۹ درصد را مهاجرين مرتکب شده‌اند.
با توجه به اينکه جمعيت مهاجر کرج يک‌سوم جمعيت کرج را تشکيل مى‌دهند نسبت جرايم آنان، درصد قابل ملاحظه‌اى را نشان مى‌دهد. در صورتى‌که آمار افراد عبورى از کرج را که در محل ديگرى ساکن شده‌اند (يعنى در آن شهر مهاجر محسوب مى‌شوند)، در نظر بگيريم جرايم مهاجرين به ۱۸۹۳ فقر يعنى ۶۷ درصد کل جرايم ارتکابى (که بيش از دوسوم کل جرايم در کرج در سال ۱۳۶۷ است) بالغ مى‌گردد و اين نشان‌دهندهٔ اهميت و همبستگى بالاى مهاجرت با جرم‌زائى است (به مهاجرت و ارتباط آن با جرم، تحقيقى در حوزهٔ قضائى شهرستان کرج، گزارش دکتر محمد آشورى، صفحهٔ ۳۷۸).


همچنین مشاهده کنید


همچنین سایر کاربران این صفحات را هم دیده‌اند
شعر و ادب    عراقی    دیوان اشعار    غزلیات   
خانه و خانواده    بهداشت خانواده    بهداشت مادر و کودک    دوران نوزادی و شیرخوارگی    مراقبت هاى بهداشتى    شرايط محل خواب، بازى و نگهدارى شيرخواران    تختخواب   
دارو و درمان    درمان    جراحی    رودهٔ بزرگ    بیماری های کولون و رکتوم    سرطان رودهٔ بزرگ    درمان    درمان بیماری   
راهنمای بهداشت و سلامت    دستگاه اسکلتی عضلانی و اختلالات آن    بیماری های استخوان   
آموزش    روشها و فنون تدریس    هدف های آموزشی   
تغذیه    بیماری ها   
شعر و ادب    نظامی گنجوی    خسرو و شیرین   
روانشناسی    تاریخ علم روانشناسی    تحولات بعدی در دوران شناسی جدید    رفتارگرائی ها   
کشاورزی جنگلداری و شیلات    كشاورزی    علف های هرز و علف کش ها    علف کش ها   
شعر و ادب    عطار    دیوان اشعار    غزلیات   


کلمات در حال جستجو
توضیحات    اسماعیلی    دادگستری    بازداشت    خبرنگار    واشنگتن پست    بازار    طلا    رمضان    پیش بینی    توافق    جزئیات    اتمی    رتبه    رضایت از زندگی    ایران    سایپا    مجلس    گزارش    غزه    کشتار    قربانیان   
خلاصه رسانه‌ها
سیاسی:به نظرم تا الان کمتر از استقلال هزینه کرده ایم/ارقام همه باشگاه ها واقعی است - مدیریت ورزش - رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس می گوید بخش بیشتر از هزینه ها را برای حضور در آسیا کنار گذاشته اند.
یهودیان نیویورک هم تظاهرات کردند - آمریکا - شماری از یهودیان و آزادیخواهان آمریکایی از طیف‌های مختلف جامعه در پایان ساعات کاری خود، در میدان دادگاه‌ها در نیویورک تجمع کردند و اسامی و سن قربانیانی را که هر دقیقه در غزه کشته می‌شوند برای رهگذران تکرار کردند.
سید احمد خاتمی:شعاردهندگان «نه غزه نه لبنان»از ملت بریده‌اند - احزاب و شخصیت‌ها - خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نگاه ویژه ائمه معصومین در حمایت از مظلوم گفت: راهپیمایی مردم در حمایت از مردم مظلوم غزه مبنای دینی دارد.
شروط جدید سیف برای پرداخت تسهیلات/ انتقاد از افراط بانک‌ها در بنگاهداری - رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جزئیاتی از نسخه جدید خروج غیرتورمی از رکود که از سوی دولت تهیه شده است، گفت: در حال حاضر شاهد افراط برخی از بانک‌ها در بنگاهداری هستیم که به ...
اسلام اجازه بی‌تفاوتی به مشکلات مسلمانان را نمی‌دهد/ اسرائیل رسوا خواهد شد - ری - خبرگزاری مهر: وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه دین اسلام اجازه بی‌تفاوتی به مشکلات مسلمانان در فلسطین را نمی‌دهد، گفت: به طور قطع رژیم صهیونیستی و اسرائیل غاصب در ...
گزارش تصویری از فینال جام شهدا/نخستین جام برای تراکتورسازان - لیگ برتر - تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز موفق شد با نتیجه دو بر یک استقلال را شکست دهد.عکس ها:مهدی زارع
مسلمانان كالاهاي اسرائيلي را تحريم كنند - قم - خبرگزاري مهر: يكي از مراجع تقليد از همه مسلمانان جهان خواست استفاده از كالاهاي توليد اسرائيل را تحريم كنند.
روز قدس اسرائیل را مستاصل کرده‌است/ مردم غزه ارتباطی با داعش ندارند - مشهد – خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد گفت: مردم مظلوم غزه داعشی نیستند و این حرف انگلیس‌ها و آمریکایی‌هاست که می خواهند حمایت مسلمانان و شیعیان را از این ملت قطع کنند.
رخصت از علی کریمی برای پوشیدن پیراهن شماره 8 پرسپولیس - لیگ برتر - مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پوشیدن پیراهن شماره 8 پرسپولیس برای من افتخار است و با خیلی از شماره 8‌ های پرسپولیس از جمله علی کریمی تماس گرفتم و از آنها رخصت طلبیدم.
هروی: نتیجه بررسی بورسیه های غیرقانونی دو هفته دیگر اعلام می شود/ افزایش بورس های غیرقانونی - آموزش - رئیس کمیته آموزش عالی مجلس می گوید که تا دو هفته دیگر نتیجه بررسی تخلفات بورسیه دانشجویان خارج از کشور مشخص می شود.
محو غده سرطانی اسرائیل همچنان اولویت اول جهان اسلام است - در قطعنامه راهپیمایی سراسری روز قدس تأکید شده است ملت یکپارچه و متحد ایران، حمایت همه جانبه از مقاومت اسلامی فلسطین و تلاش برای محو غده سرطانی اسرائیل را همچنان اولویت ...
گردان‌های عزالدین قسام هیمنه صهیونیسم را درهم شکست/ لزوم حذف صهیونیست‌ها از اقتصاد منطقه‌ - مشهد – خبرگزاری مهر: دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه گردان‌های عزالدین قسام هیمنه رژیم صهیونیستی را درهم شکست و موازانه وحشت را به جای موازانه ...
جنگ غزه به کرانه باختری رسید - حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه برای هجدهمین روز متوالی ادامه دارد و این در حالی است که صهیونیست‌ها روز پنجشنبه با خلق فاجعه‌ای دیگر یک مدرسه متعلق به سازمان ملل را هدف قرار دادند و تعدادی زن و کودک دیگر را به خاک و خون کشیدند.
قطعنامه پایانی راهپیمایان: تلاش برای محو غده سرطانی اسرائیل "اولویت اول" جهان اسلام است - احزاب و شخصیت‌ها - راهپیمایان تهرانی در قطعنامه پایانی خود تأکید کردند:ملت ایران، آرمان آزادی قدس شریف و حمایت همه‌جانبه از مقاومت اسلامی فلسطین را اولویت اول جهان اسلام می‌داند.
خانه به خانه شما را تعقیب خواهیم کرد و انتقام خون شهدایمان را خواهیم گرفت/ فلسطین دیگر آرام نخواهد نشست - جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سرانجام جهان اسلام گورستان آمریکا، اسرائیل و سران کشورهای مرتجع خواهد بود. خانه به خانه شما را تعقیب خواهیم کرد و ...
نیروهای جبهه شرقی اسلام آماده آزادسازی فلسطین هستند - بجنورد- خبرگزاری مهر: رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به این که دیگر ملت ها راهپیمایی، تظاهرات، صدور بیانیه و ارسال کمک های مالی را حداقل اقدامات برای حمایت از فلسطین ...
نباید با دین مردم بازی سیاسی کرد/ برخی سال 88 حزب‌اللهی‌ها را خشونت‌طلب می‌خواندند - ورامین - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افراد و گروه‌هایی که شعار "جمهوری ایرانی" را در فتنه 88 سردادند گفت: این افراد کسانی هستند که به ...
بحران‌‌سازی در کشورهای اسلامی زمینه‌ساز جنایت‌های اسرائیل/ ادعای دموکراسی برخی کشورها خنده‌دار است - کرج- خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحران های دست ساز در کشورهای اسلامی و شرایط بر هم ریخته منطقه زمینه ساز جنایت های اسرائیل شده است، گفت: ادعای ...
آیت الله حق شناس می گفت نپرسید چه کسی اعلم است بگوئید چه کسی علمدار است/ از دیدن برنامه "ضیافت" حظ بردم - آیت‌الله جاودان در برنامه ضیافت گفت: دوستمان می‌گفت دو روز قبل از ماجرای کوی دانشگاه آیت الله حق شناس می‌گفتند برای علمدار خطر است، پرسیدند نظرتان درباره آیت‌الله ...
حماسه‌آفرینی در گرمای 40 درجه/ يزدي‌ها حمايت از مظلومان غزه را فرياد زدند - يزد - خبرگزاري مهر: خيابان هاي يزد امروز شاهد يكي از راهپيمايي‌هاي بي‌نظير، باشكوه و با خيل عظيم جمعيت مردم اين ديار بود تا ديگر نوعدوستي مردمان دارالعباده و دفاع از ...
اشکهای گزارشگر شبکۀ الجزیره برای غزه - خاورمیانه - گزارشگر شبکۀ الجزیره عربی در حین گزارش زنده برای تلویزیون از وضعیت غزه و آمار مجروحان و کشته شدگان نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد.
روحانی: نمی‌توان با تکیه بر مجامع بین‌المللی مردم فلسطین را به حقوقشان رساند - دولت - رئیس‌جمهور در راهپیمایی روز جهانی قدس با بیان اینکه مسلمانان باید در مقابل اسرائیل دست و ید واحده باشند گفت: ساکتان در مقابل این جنایت در تاریخ شرمنده هستند و تاریخ نسبت به آنها قضاوت خواهد کرد.
حضور مراجع تقليد و علما در راهپيمايي روز جهاني قدس - قم - خبرگزاري مهر: تعدادی از مراجع تقليد و علماي برجسته حوزه در راهپيمايي روز جهاني قدس قم شركت كردند.
نباید به مردم دروغ بگوییم/ برخی اوقات اشتباه کردم/ دلایل کنار گذاشتن یک بازیکن - سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان بر اینکه مجموعه این باشگاه در فصل نقل و انتقالات بهترین عملکرد را داشتند و خواسته‌های او را برآورده کرده‌اند تاکید کرد در مورد مبلغ ...
هر نوع کمکی که فلسطینی ها بخواهند ارسال خواهیم کرد - رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: ما اکنون مقداری اورانیوم داریم که غنای آن 0.8 درصد تا حدود 1.8 درصد است، ولی عمدتا غنای آنها یک درصد است. اینها چند کیلوگرم هستند که ...
«ثبت است بر جریده عالم» قیام سنگ - همزمان با روز جهانی قدس خبرگزاری مهر گزیده‌‌ای از اشعار شاعران جوان کشور با موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و مقاومت مردمان این منطقه را که در قالب یک کمپین در فضای ...
توضیحات رئیس دادگستری تهران درباره بازداشت خبرنگار واشنگتن‌پست - رئیس کل دادگستری تهران در خصوص خبر بازداشت خبرنگار واشنگتن‌پست و همراهانش گفت: این موضوع هنوز در مرحله مقدماتی است.
کدام سینماگران در راهپیمایی روز قدس حاضر شدند؟ - سینما - جمعی از هنرمندان برای حضور در راهپیمایی روز قدس در مقابل خانه سینما حاضر شدند تا بعد از گرد هم آمدن سینماگران راهی مسیرهای راهپیمایی شوند.
جنایتی که در غزه رخ می‌دهد دل هر انسانی را به درد می‌آورد - رسول صدرعاملی که بیشتر او را با فیلم «دختری با کفش‌های کتانی» می‌شناسیم با حضور در راهپیمایی روز قدس به این نکته اشاره کرد که جنایت هولناکی که امروز در غزه رخ می دهد دل ...


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved