ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳ / Tuesday, 22 July, 2014

هیپوکندریازیس

  اختلال درد
اختلال درد که یکی از اختلالات جسمی‌سازی است به معنی اشتغال ذهنی با درد است، بدون اینکه بمیاری جسمی برای توجیه شدت آن وجود داشته باشد. درد، از مسیر نوروآناتومیک تبعیت نمی‌کند. استرس و تعارض ممکن است با شروع یا تشدید درد، ارتباط نزدیکی داشته باشد.
  تشخیص، علایم و نشانه‌ها
درد ممکن است با علایم موضعی حسی - حرکتی همراه باشد، مانند بی‌حسی و پارستنزی علایم افسردگی شایع هستند.
- معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR برای اختلال درد:
  الف ـ محور اصلی تظاهر بالینی، درد در یک یا چند نقطه آناتومیک بدن است و آنقدر شدت دارد که توجه بالینی را برانگیزد.
  ب ـ درد از نظر بالینی باعث ناراحتی شدید یا اختلال در عملکرد اجتماعی، شغلی یا سطوح دیگر عملکرد می‌گردد.
  ج ـ عوامل روان‌شناختی در شروع، شدت، تشدید یا حفظ درد، دارای نقش مهمی هستند.
  د ـ علامت یا نقص عمداً ایجاد یا تقلید نمی‌گردد (مثل آنچه که در اختلال ساختگی یا تمارض دیده می‌شود).
  هـ ـ درد با یک اختلال خلقی، اضطرابی یا پسیکوتیک بهتر توضیح داده نمی‌شود و معیارهای تشخیصی مقاربت دردناک را تکمیل نمی‌کند.
به شکل زیر کدگذاری کنید:
  اختلال درد همراه با عوامل روا‌ن‌شناختی: عوامل روان‌شناختی نقش اصلی را در شروع، شدت، تشدید یا ادامه درد دارند (اگر یک بیماری طبی عمومی وجود داشته باشد، نقش اساسی در شروع، شدت، تشدید یا ادامه درد ندارد). اگر معیارهای تشخیصی برای اختلال جسمی‌سازی هم وجود داشته باشد. نمی‌توان این نوع از اختلال درد را کدگذاری کرد.
نوع را مشخص کنید:
  حاد: مدت علایم کم‌تر از شش ماه
  مزمن: شدت علایم شش ماه یا بیشتر
  اختلال درد همراه با عوامل روا‌ن‌شناختی و یک بیماری طبی عمومی
  هم عوامل روان‌شناختی و هم یک بیماری طبی عمومی، نقش مهمی در شروع شدت، تشدید یا ادامه درد دارند. بیماری طبی عمومی یا محل آناتومیک درد در محور سه کدگذاری می‌گردد.
نوع را مشخص کنید:
  حاد: مدت علایم کم‌تر از شش ماه
  مزمن: مدت علایم شش ماه یا بیشتر
  اپیدمیولوژی
شروع می‌تواند در هر سنی باشد، ولی به خصوص در سن سی‌وچهل سالگی می‌تواند شروع شود. در زنان شایع‌تر از مردان است. در خویشاوندان درجهٔ اول شواهدی از میزان بالای درد، افسردگی و الکلیسم وجود دارد.
  سبب‌شناسی
- رفتاری:
در صورت پاداش گرفتن، رفتارهای مرتبط با درد تقویت می‌شوند (مثلاً علایم درد می‌تواند با رفتار توجه‌آمیز از طرف دیگران یا اجتناب از کاری که مورد علاقهٔ فرد نیست، تشدید گردد).
- بین فردی:
درد وسیله‌ای برای تحت نفوذ قرار ددن و به‌دست آوردن منافع در یک ارتباط است (مثلاض برای حفظ ازدواجی شکننده).
- زیست‌شناختی:
در بعضی از بیماران به دلیل نابهنجاری‌های شیمیائی یا ساختمانی در دستگاه لیمبیک و حسی، که آنها ره به درد مستعد می‌کند، به جای بیماری روانی دیگر، اختلال درد ایجاد می‌شود.
  روان‌پویشی
بیماران ممکن است به شکلی نمادین، تعارضی روانی را از طریق جشم خود نمایش دهند. فرد ممکن است به شکل ناخودآگاه، درد هیجانی را نقطهٔ ضعف بداند و آن را به بدن خود جابه‌جا کند. درد می‌تواند به‌عنوان روشی برای به‌دست آوردن عشق یا برای مجازات اسفتاده شود. مکانیسم‌های دفاعی که در این اختلال دخیل دانسته می‌شوند، عبارتند از: جابه‌جائی، جایگزینی و واپس‌زنی.
  هیپوکندریازیس
ترس بیمارگون یا اعتقاد به داشتن یک بیماری جدی با وجود اینکه بیمارئی وجود ندارد (۱).
(۱) . بیماری به‌دلیل دردهای گوارشی به پزشک مراجعه می‌کند. ولی علی‌رغم بررسی‌های متعدد و اطمینان پزشک مبنی بر جدی و خطرناک نبودن علایم، تصور می‌کند. مبتلا به سرطان معده شده است. تشخیص این بیمار کدام است؟ (پیش‌کارورزی، اسفند ۷۸)
الف ـ اختلال تبدیلی ب ـ هیپوکندریازیس
ج ـ اختلال جسمانی کردن د ـ اختلال وسواسی - اجباری
پاسخ: گزینه ب
  تشخیص، علایم و نشانه‌ها
ـ هرکدام از اعضاء بدن ممکن است درگیر شوند. از همه شایع‌تر درگیری سیستم‌های گوارشی و قلبی عروقی است.
ـ بیمار اعتقاد دارد که بیماری یا اختلال کارکرد وجود دارد.
ـ معاینه بالینی یا جواب منفی آزمایش‌ها، تنها به مدت کوتاه موجب اطمینان‌بخشی بیمار می‌گردد. و بعد علایم برمی‌گردد (در هذیان جسمی، نمی‌توان به بیمار اطمینان‌خاطر داد).
ـ اختلال حداقل شش ماه طول می‌کشد.
ـ اعتقاد، شدت هذیانی ندارد.
  اپیدمیولوژی
ـ شیوع ۱۰% از کل بیماران طبی
ـ مردان و زنان به نسبت مساوی درگیر می‌شوند.
ـ در تمام سنین می‌تواند اتفاق بیفتد، اوج ابتلاء در مردان در سنین سی سالگی و در زنان در سنین چهل‌سالگی است.
ـ در دوقلوهای مونوزیگوت و خویشاوندان درجه اول دیده می‌شود.
  سبب‌شناسی
ـ روان‌زاد، ولی بیمار ممکن است به شکل مادرزادی به عملکردها و احساس‌های بدنی، حساسیت بیش از حد داشته باشد و آستانه تحملش برای درد یا ناراحتی جسمی پائین باشد.
ـ پرخاشگری نسبت به دیگران از طریق قسمت خاصی از بدن، به سمت خود برمی‌گردد.
ـ عضو مبتلا ممکن است معنای نمادین مهمی داشته باشد.
  آزمون‌های آزمایشگاهی و روان‌شناختی
الف ـ نتیجه معاینه‌های جسمی مکرر برای رد بیماری طبی، منفی هستند.
ب ـ در MMPI-2 نمره هیستریک بالا است.
ج ـ در آزمون رورشاخ، پاسخ‌های زندگی زیاد است.
  روان‌پویشی
واپس‌زنی خشم به دیگران؛ جابه‌جائی خشم به شکایات جسمی، درد و رنج به‌عنوان مجازاتی برای تکانه‌های گناه‌آلود غیرقابل قبول استفاده می‌شود؛ ابطال.
  تشخیص افتراقی
تشخیص با اثبات اختلال است، نه با رد اختلالات دیگر باید اختلالات جسمی را رد کرد، با این وجود ۱۵ تا ۳۰% بیمارانی که اختلال هپوکندریاکال دارند، متشکل جسمی هم دارند. بررسی از جهت بیماری طبی ممکن است با اهمیت بیش از حد دادن به شکایت جسمی، باعث تشدید اختلال شود.
ـ افسردگی: ممکن است بیمار شکایت جسمی داشته باشد، یا شکایت جسمی قسمتی از سندرم افسردگی باشد. به دنبال نشانه‌های افسردگی باشید (مثلاً بی‌احساسی، فقدان لذت، احساس بی‌ارزشی)
ـ اختلال اضطرابی: با اضطراب واضح با علایم و نشانه‌های وسواس فکری - عملی مشخص می‌شود. بی‌تفاوتی زیاد وجود ندارد.
ـ اختلال جسمی‌سازی: چند سیستم عضوی درگیر می‌شود؛ شکایات مبهم.
ـ اختلال درد: درد شکایت اصلی و معمولاً تنها شکایت است.
ـ تمارض و اختلالات ساختگی: در سابقه بستری‌های مکرر و نفع واضح ثانویه وجود دارد. علایم ارزش نمادین ندارند و تحت کنترل ارادی هستند. زیبای بی‌تفاوت وجود ندارد.
ـ اختلال جنسی: اگر شکایت اصلی در رابطه با ارتباط جنسی است. تشخیص، اختلال جنسی است.
  سیر بیماری و پیش‌آگهی
سیر بیماری، مزمن و همراه با دوره‌های بهبود است. معمولاً دوره‌های تشدید با استرس‌های قابل تشخیص در زندگی همراه است. پیش‌آگهی خوب با شخصیت پیش‌مرضی حداقل همراه است و پیش‌آگهی بد با اختلال جسمی قبلی یا سوارشده بر اختلال فعلی.
  درمان
ـ دارودرمانی:
درمان داروئی علایم؛ داروهای ضداضطراب و ضدافسردگی برای اضطراب و افسردگی؛ و داروهای سروتونرژیک برای افسردگی و اختلال وسواس فکری - عملی مفید هستند. مصاحبه با کمک دارو می‌تواند باعث پالایش (catharsis) و بهبودی بالقوه نشانه‌های بیماری شود، با این وجود، معمولاً این بهبودی، تنها موقتی است.
ـ روانشناختی:
۱. روان‌درمانی پویش روانی مبتنی بر بینش، معنای نمادین نشانه را مشخص می‌کند و مفید است. به بیمار جملاتی مانند 'همه اینها در ذهن تو است' نباید گفته شود. ارتباط طولانی‌مدت با پزشک یا روانپزشک، همراه با اطمینان‌بخشی به بیمار که بستری جنسی ندارد، مفید است.
۲. هیپنوتیزم و رفتاردرمانی برای القاء آرمیدگی مفید است. اختلال تبدیلی طولانی‌مدت می‌تواند ایجاد اضمحلال جسمی کند (مثلاً آتروفی یا سفتی ماهیچه، استئوپروز)، بنابراین توجه به این نکات ضروری است.
  اختلال بدشکلی بدن
عقیده خیالی (نه در حد هذیانی) مبنی بر اینکه اختلالی در ظاهر کل یا قسمتی از بدن وجود دارد.
  تشخیص، علایم و نشانه‌ها
شکایت بیمار از نقص است (مثلاً چین و چروک، ریزش مو، بیش از حد کوچک بودن پستان‌ها یا آلت تناسلی مردانه، لکه‌های پیری، قد). شکایت بیمار تناسبی با هر نوع ناهنجاری جسمی عینی و خفیف ندارد. زمانی‌که یک ناهنجاری جسمی خفیف وجود دارد، نگرانی فرد بیش از حد معمول است. البته، اعتقاد شدت هذیانی ندارد؛ مثل آنچه که در اختلال هذیانی نوع جسمی (سوماتیک) دیده می‌شود (یعنی فرد این احتمال را می‌دهد که شدت نقص را بیش از حد تخمین می‌زند با اینکه ممکن است اصلاً نباشد).
  اپیدمیولوژی
شروع بیماری از نوجوانی تا اوایل بزرگسالی است. مردان و زنان به نسبت مساوی مبتلا می‌شوند.
  سبب‌شناسی
- ناشناخته.
ـ زیست‌شناختی:
پاسخ به داروهای سروتونرژیک، دخالت سروتونین یا ارتباط با بیماری روانی دیگری را مطرح می‌کند (۱).
ـ روان‌شناختی:
به دنبال تعارض ناخودآگاه در ارتباط با قسمت اعوجاج‌یافته بدن باشید.
(۱) . در سبب‌شناسی بیماری که اعتقاد غیرواقعی مبنی بر کوچک بودن آلت خود دارد، که البته به شدت هذیان نبوده و با اطمینان‌بخشی پزشک به‌صورت نسبی اصلاح می‌گردد، کدام انتقال‌دهنده عصبی مطرح است؟ (دستیاری بهمن ۸۰)
الف ـ سروتونین ب ـ استیل‌کولین ج ـ نورآدرنالین د ـ هیستامین
پاسخ: گزینه الف
  آزمون‌های آزمایشگاهی و روانشناختی
آزمون نقاشی شکل آدم به‌صورت بزرگتر یا کوچکتر کشیدن یا نکشیدن قسمت مبتلای بدن است.
  پاتوفیزیولوژی
هیچ‌گونه ناهنجاری بیمارگون وجود ندارد. ممکن است واقعاً نقص‌های خفیفی در بدن وجود داشته باشد که براساس آن عقاید خیالی شکل می‌گیرد.
  روان‌پویشی
مکانیسم‌های دفاعی عبارتند از: واپس‌زنی (در مورد تعارض‌های ناخودآگاه)، اعوجاج و نمادین‌سازی (در مورد قسمت مبتلای بدن)، و فرافکنی (این عقیده که اشخاص دیگر هم بدشکلی خیالی را می‌بینند).
  تشخیص افتراقی
تصویر اعوجاج‌یافته بدن در اسکیزوفرنی، اختلال خلقی، اختلال طبی، بی‌اشتهائی عصبی، جوع عصبی، اختلال وسواس فکری - عملی، اختلال هویت جنسی، کورو (نگرانی در مورد اینکه آلت‌ تناسلی مردانه به داخل بدن فرو رود) رخ می‌دهد.
  سیر بیماری و پیش‌آگهی
سیر بیماری مزمن است همراه با مراجعه‌های مکرر به پزشکان، جراحان پلاستیک، یا درمانولوژیست‌ها. ممکن است افسردگی ثانویه رخ دهد، در بعضی موارد، بدشکلی تصویری بدن تبدیل به اعتقاد هذیانی می‌شود.
  درمان
ـ دارودرمانی:
داروهای سروتونرژیک (مثلاً فلوئوکستین و کلومی‌پرامین) به شکل مؤثری، علایم را در حداقل ۵۰% بیماران کاهش می‌دهد. درمان با روش‌های جراحی، درماتولوژیک و روانپزشکی به‌ندرت موفقیت‌آمیز است.
ـ روان‌شناختی
روان‌درمانی مؤثر است. تعارض‌های مربوط به علایم و احساس عدم کفایت را آشکار می‌سازد.


همچنین مشاهده کنید


همچنین سایر کاربران این صفحات را هم دیده‌اند
علوم و مبانی تربیت بدنی و ورزش    علوم تربیت بدنی و ورزش    طب ورزش    بیمار ی ها    فشار خون بالا    اقدامات لازم   
آموزش    روشها و فنون تدریس   
راهنمای بهداشت و سلامت    دستگاه تنفس    اختلالات ریوی    ذات الرّیه (Pneumonia)    انواع خاص ذات الرّیه    بیماری فیبروزکیستی   
شعر و ادب    محتشم کاشانی    دیوان اشعار    غزلیات از رساله ی جلالیه   
دارو و درمان    داروهای ژنریک   
دارو و درمان    درمان    بیماری های داخلی    نورولوژی    انواع بیماری های نورولوژی    اختلالات اعصاب جمجمه ای   
دارو و درمان    درمان    بیماری های داخلی    بیماری های تنفسی    انواع بیماری ها و مشکلات ریوی و تنفسی    اختلالات تهویه، شامل آپنهٔ حین خواب    درمان   
شعر و ادب    عطار    دیوان اشعار    غزلیات   
شعر و ادب    خواجوی کرمانی    دیوان اشعار    غزلیات   
بازار و بازاریابی    بازرگانی خارجی    صادرات    راهنمای صادرات    راهنمای صادرات - خدمات    انعقاد موافقت نامه های حسن تفاهم   


کلمات در حال جستجو
مصر    اسرائیل    فلسطین    حماس    اعراب    سیسی    آمریکا    ظریف    تواق    هسته ای    مذاکرات    مجلس    علی کریمی    تیم ملی    کی روش    دستیار    پلیس    ترکیه    افسر ارشد    اردوغان    جزئیات    تصمیم    رانت    دیوان محاسبات    ناظق نوری    احمدی نژاد    قهر   
خلاصه رسانه‌ها
یادداشت کتبی مصر به اجلاس تهران درباره ارسال کمک به غزه - رئیس مجلس فلسطین در اجلاس تروئیکا مجالس اسلامی از یادداشت کتبی دولت مصر برای همکاری و کمکهای دارویی و غذایی به مردم غزه خبر داد.
سیاست‌های كلی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد - معاون اول رئیس جمهور در نامه هایی جداگانه، سیاست های كلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را به 7 دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ كرد.
ظریف: حقوق فلسطینیان جز با مقاومت دست یافتنی نیست - وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که ملت فلسطین به خوبی دریافته است که دستیابی به حقوق حقه خویش از جمله آزادی سرزمین‌های اشغالی جز از طریق اتکای به خود و پایداری و ...
حمایت بازیکن تازه وارد استقلال از جمشیدیان/ احمد عزیز؛ با تو نامهربانی شد - لیگ برتر - بازیکن تازه وارد استقلال از احمد جمشیدیان، بازیکن کنار گذاشته شده این تیم حمایت کرد.
بیانیه مشترک سه وزیر خارجه علیه شعارهای ضداسرائیلی/ اروپا جای این اقدامات نیست - وزیران خارجه آلمان، فرانسه و ایتالیا در واکنش به تظاهرات ضداسرائیلی در کشورهای خود مدعی شدند این اقدامات نژادپرستانه بوده و جایی در اروپا ندارد.
رقم قرارداد بازیکنان و کادرفنی باشگاه گسترش فولاد منتشر شد - لیگ برتر - باشگاه گسترش فولاد مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی برای فصل 94-93 لیگ برتر را منتشر کرد.
آخرین خبرها از جایزه ۵۰۰،۰۰۰ دلاری مصطفی (ع) - فناوری - ۲۱ شهریورماه مقارن با ۱۲ سپتامبر به عنوان مهلت ارسال آثار و طرح‌های دانشمندان و پژوهشگران به نهادهای نامزد کننده جایزه ۵۰۰هزار دلاری علم و فناوری مصطفی (ص) مشخص شد.
ما همدیگر را مسخره می‌کنیم تا شما بخندید/ شوخی با طعم توهین - این شب‌ها که برنامه جشن رمضان با اجرای مشترک کاظم احمدزاده و هومن حاجی‌عبدالهی از شبکه تهران روی آنتن می‌رود، مخاطبان روزهای دورتر تلویزیون شیوه محمد حسینی در ذهنشان ...
جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد - جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز سه‌شنبه منتشر شد.
وعده مسئولان به هنرمندان معترض/ بدهی‌ها تا پایان شهریور تسویه می‌شود - در تجمع اعتراض آمیزی که هنرمندان تئاتر نسبت به پرداخت نشدن معوقاتشان برگزار کردند، علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد به معترضان قول داد که تا پایان شهریور ماه ...
تمجید مهناز افشار از جادوگر / آقای کریمی؛ همیشه در قلب ما هستی - لیگ برتر - مهناز افشار در صفحه اینستاگرام خود از علی کریمی تمجید کرد.
سلام دماوند به یونسکو/ زخم های تن "دیو سپید پای در بند" را تیمار باید کرد - آمل - خبرگزاری مهر: درحالی پرونده قله دماوند برای ثبت در فهرست میراث جهانی در دستور کار قرار می گیرد و بام ایران به یونسکو سلام می گوید که زخمهای برجای مانده بر تن آن ...
انتقاد شدید از روابط پشت پرده آنکارا و تل‌آویو/ جزئیات سفر البغدادی به ترکیه در سال 2008 - رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در اظهاراتی از ساختگی بودن مواضع نخست وزیر ترکیه علیه رژیم صهیونیستی درباره جنگ غزه خبر داد و تاکید کرد: روابط آنکارا و تل آویو در دوران ...
قطب سوم خودرو سازی، خودرو ساز باشد نه وارد کننده - بنابراین، انتظار ما از دولت این است که در این رابطه بحث عمیق کار‌شناسی شود. افزایش قیمت، معلول است و باید علت بررسی شود. از سوی دیگر، کاهش کیفیت بر‌ روی کمیت هم اثر دارد. به هنگام کمبود ‌خودرو‌، مردم هر خودرو معیوبی را نیز تحویل می‌گیرند، ولی با افزایش تولید، کیفیت نیز با آن افزایش می‌یابد و مردم حق انتخاب بیشتری ‌دارند.
35 هکتار از جنگل های کرخه و دز خاکستر شد - اهواز - خبرگزاری مهر: شوشی ها بیشه زارهای کرخه و دز را ریه های شهر می دانند. جنگل هایی وسیع که شمال و جنوب را پوشانده اند و رودهای کرخه و دز از لا به لای آن آرام و روان ...
دعوت رئیس‌جمهور از مردم برای حضور باشکوه در راهپیمایی روز قدس - دولت - رئیس‌جمهور بر حضور هرچه با شکوه‌تر مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس تأکید کرد و گفت: هر چه راهپیمایی روز قدس امسال باشکوه‌تر باشد، این موضوع به معنای حمایت بیشتر از مردم مظلوم فلسطین است.
نشست تروئیکای اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی آغاز شد - نشست تروئیکای اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و دیگر اعضا در مورد وضعیت فلسطین و تهاجم علیه غزه دقایقی پیش با حضور مقامات 10 کشور اسلامی در تهران آغاز شد.
رده‌بندی تیم‌های برتر جهان اعلام شد/ والیبال ایران یازدهم شد! - در تازه‌ترین رد‌ه‌بندی فدراسیون جهانی والیبال، تیم ملی ایران با وجود قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر لیگ جهانی، تنها یک پله صعود کرد و در رده یازدهم دنیا قرار گرفت.
بازخوانی تاریخ/دفاع هاشمی از ناطق نوری در مجلس: نبودن آقای ناطق در دولت ضرر عمده‌ای برای انقلاب دارد - احزاب و شخصیت‌ها - آبان ماه سال 62 حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری که در آن روزگار وزیر کشور بود در مجلس اول استیضاح شد.
وزش باد شدید در 9 استان کشور طی امشب و فردا / احتمال طوفان گرد و خاک در پایتخت و زابل - مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به وزش باد شدید در 9 استان کشور طی امشب و فردا گفت: احتمال بروز طوفان گرد و خاک در پایتخت و زابل در این مدت وجود ...
اعتراض اهالی تئاتر به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه / مرادخانی: تا پایان شهریور تسویه حساب می‌کنیم - تئاتر - جمعی از اهالی تئاتر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان در تالار رودکی گرد هم آمدند و معاون هنری وزیر ارشاد در جمع هنرمندان اعلام کرد بدهی‌های مربوط به دستمزدها تا پایان شهریورماه پرداخت خواهد شد.
برگزاری نمایشگاه کتاب در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران قوت گرفت/ تشکیل اتاق فکر نمایشگاه - رئیس دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اعلام منتفی شدن «شهر آفتاب» به عنوان یکی از گزینه‌های برگزاری این نمایشگاه، از احتمال توافق با وزارت نفت برای ...
رییس‌جمهور با هنرمندان افطار می‌خورد - ضیافت افطاری حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری کشور با هنرمندان، جمعه این هفته سوم مرداد برابر با 27 رمضان برگزار می‌شود.
مجموعه تازه شبکه دوم برای کودکان و خانواده‌ها - تلویزیون - شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران به زودی پخش یک مجموعه داستانی را آغاز می کند.
جیمز رودریگز رسما به رئال پیوست/ 88 میلیون یورو برای آقای گل جام جهانی - فوتبال جهان - سایت باشگاه رئال مادرید پیوستن جیمز رودریگز به این تیم را رسما تایید کرد.
چگونه سایت «تابناک» از اتهامات تبرئه شد؟ - در روز‌های اخبر، پرونده سایت «تابناک» با اتهام انتشار و افشای نامه محرمانه موضوع گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل شد؛ پرونده‌ای که البته به تبرئه شدن مدیر‌مسئول سابق سایت تابناک پایان یافت.
نقشه مناطق مورد حمله ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه - خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: در این نقشه مناطق الشجاعیه و الزیتون در نوار غزه که طی روزهای اخیر مورد حمله هوایی و زمینی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است، مشاهده می ...
تحول در بازار سرمایه/ شاخص 645 واحد رشد کرد - بازار مالی - شاخص کل با 635 واحد افزایش به رقم 74526 واحد رسید.
ناطق نوری ازاحمدی نژادوانتخابات سال 84،خبردروغ زمین گرفتن هاشمی،روزهای پس ازدوم خرداد76 و ...می گوید - احزاب و شخصیت‌ها - علی اکبر ناطق نوری 71 ساله هر چه می گذرد جایگاهش به عنوان یک چهره سیاسی مرضی الطرفین بیشتر نمود پیدا می کند.
نکاتی که اردوغان در حمایت خود از غزه فراموش کرده است! - جنایات وحشیانه این روزهای رژیم صهیونیستی در غزه، با واکنش های متعدد بین المللی مواجه شده و کشورهای مختلفی ضمن موضع گیری علیه این اقدامات، آن را محکوم کرده اند. اما شاید در این میان، واکنش نخست وزیر ترکیه به این موضوع، از نظر اهداف از همه متفاوت تر و البته جالب توجه تر باشد.


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved