ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ / Monday, 21 April, 2014

ارزن

نام علمى: Panicum miliaceum L
نام انگليسى: Wild proso millet
   گياهچه
گياهچهٔ اين گياه نسبتاً بزرگ بوده و شباهت زيادى به گياهچهٔ ذرت دارد. با توجه به اينکه اين علف هرز بيشتر در مزارع ذرت ديده مى‌شود، در اکثر اوقات با گياهچهٔ آن اشتباه گرفته مى‌شود. تنها اختلاف قابل ذکر اين است که گياهچهٔ اين گياه داراى کرک بوده، در حالى‌که گياهچهٔ ذرت بدون کرک است.
   گياه کامل
- اندام‌هاى رويشى :
گياهى است علفي، يک‌ساله، ايستا، به ارتفاع ۵۰ تا ۱۵۰ سانتى‌متر که به‌وسيلهٔ بذر تکثير مى‌يابد. ساقهٔ آن راست، صاف، کرک‌دار و از قاعده به‌صورت دسته‌جاتى متعدد است. برگ‌ها به طول ۳۰ سانتى‌متر و عرض ۲ سانتى‌متر که به مرور باريک شده و به نوک تيز و باريکى ختم مى‌شود. برگ و به‌خصوص غلاف آن پوشيده از کرک‌هاى نرم و متراکم است.
- اندام‌هاى زايشى:
گل‌آذين پانيکول، داراى انشعابات نسبتاً زياد، به طول ۱۰ تا ۳۰ سانتى‌متر که در زمان بلوغ باز و جدا از يکديگر شده و غالباً به‌وسيلهٔ باد شکسته شده و از ساقه جدا مى‌شود. سنبلک‌هاى آن به طول ۴ تا ۵ ميلى‌متر و نوک‌تيز است.
بذر اين گياه به رنگ قهوه‌اى تا سياه، براق، صاف، تخم‌مرغى شکل، بدون کرک و به اندازهٔ ۴/۲ تا ۳ ميلى‌متر است و به سهولت از پوستهٔ خود جدا مى‌شود.
موسم گلدهى اين گياه خرداد تا مردادماه است.
   محل رشد و پراکنش
اين گياه داراى ارقام زراعى است ولى نمونه‌هاى وحشى آن را مى‌توان در حاشيهٔ جاده‌ها، سواحل رودخانه‌ها، ريگزارها، دامنه‌ٔ کوه‌ها، محصولات مختلف زراعى و باغ‌ها مشاهده کرد. اين علف هرز به‌طور عمده به مزارع ذرت شيرين آسيب وارد کرده و به‌دليل رشد سريع به سرعت مزرعه را آلوده مى‌سازد.


همچنین مشاهده کنید


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 irlister.com. All Rights Reserved