ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳ / Thursday, 24 July, 2014

بیماری‌های حاصل از کِرم‌ها

مقدمه و معرفى بيمارى:
- تعريف و اهميت بهداشتى:
حدود ۵/۳ ميليون نفر از مردم جهان دچار عفونت ناشى از انگل‌هاى روده‌اى بوده و ۴۵۰ ميليون نفر آنها داراى علايم بالينى مى‌باشند و عده کثيرى از آنان را کودکان تشکيل مى‌دهند. علاوه بر اين حدود ۴۴ ميليون زن باردار، دچار عفونت ناشى از کِرم قلاب‌دار هستند و آمار سال ۱۹۹۵ ميلادى نشان‌دهنده قريب ۶۵،۰۰۰ مورد مرگ ناشى از کرم‌هاى قلاب‌دار و ۶۰،۰۰۰ مورد مرگ ناشى از آسکاريس، مى‌باشد. آنتامبا هيستوليتيکا نيز از اين قافلهٔ مرگزا عقب نمانده و ضمن آلوده کردن قريب ۴۸ ميليون نفر، باعث مرگ حدود ۷۰،۰۰۰ نفر در سطح جهان گرديده است.
قريب ۴/۲ ميليون نفر از مردم جهان، دچار فاسيوليازيس کبدى و ۲۰ ميليون نفر، مبتلا به پاراگونيميازيس ريوى هستند. درحالى که هنوز درمان موفقيت‌آميز کاملى براى اين‌گونه بيمارى‌ها وجود ندارد و بيمارى اخير، بيشتر در تشخيص افتراقى سل ريوى نيز مطرح مى‌گردد.
فاجعه به همين‌جا ختم نمى‌شود، چرا که ارقام بالا در تمامى مناطق تحت پوشش سازمان جهانى بهداشت، رو به افزايش است. به‌طورى که تخمين زده‌اند در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۷% جمعيت کشورهاى در حال پيشرفت، شهرنشين خواهند شد و در واقع عده کثيرى از مردم، در آلونک‌هاى شهري، که انتقال آنتامبا هيستوليتيکا، ژيارديا، آسکاريس و تريکوريازيس، به‌ سهولت صورت مى‌گيرد، خواهند زيست. کرم‌هاى انگلى انسان عوامل بيمارى‌زائى هستند که بندرت، به‌طور مستقيم باعث مرگ‌ومير افراد مى‌شوند، ولى به‌شکل غيرمستقيم در ايجاد ناراحتى‌ها و علايم بيمارى نقش مهمى داشته، در بعضى موارد سندرم‌هاى تومورى هم ايجاد مى‌کنند. چگونگى تأثير مخاطره‌آميزى که آلودگى به کرم‌هاى انگلى بر سلامتى فرد مى‌گذارد، در زير آمده است:
- به ‌علت مصرف مقدارى از مواد غذائى ميزبان و يا خونريزى از محل زخم‌هاى مخاطى که در روده ايجاد مى‌کنند و همچنين خونخوارى کرم و يا ترشح سم در بدن ميزبان باعث ناتوانى عمومى و يا کم‌خونى شده، استعداد ابتلاء به بيمارى‌هاى ديگر را هم افزايش مى‌دهند.
- در نتيجهٔ تجمع آنها در بافت‌ها و اندام‌هاى بدن و يا عبور از آنها، علايم و نشانه‌هاى متنوعى ايجاد مى‌کنند که علاوه بر ناراحتى‌هاى عضوي، در سلامتى عمومى آثار نامطلوب برجاى مى‌گذارند و مشکل‌هاى تشخيص و درمان را نيز باعث مى‌شوند.
- ايجاد هيپوتروفى و هيپرپلازى در بعضى از بافت‌ها به‌علت حضور مکرر و مداوم کرم و يا تخم آن نشانه‌هاى بدخيمى را بوجود مى‌آورد.
- در کشورهاى در حال گسترش، اين‌ دسته از بيمارى‌هاى انگلى مشکل بزرگ بهداشتى را تشکيل مى‌دهد که به‌دليل پراکندگى روستاها و بُعدِ مسافت و عدم امکان تأمين کارکنان بهداشتى مورد نياز جهت تداوم ارائه خدمات بهداشتى به بيماران در انتشار و انتقال عوامل کِرمي، عمده‌ترين مسئله را تشکيل مى‌دهد، حتى در کشورهاى پيشرفته که بيمارى وفور کمترى دارد، نيز عفونت‌هاى کِرمى هنوز نقش مخاطره‌انگيز خود را ايفاء مى‌کند.
باتوجه به نظر انجمن انگل‌شناسان آمريکا در سال ۱۹۴۷ به ‌دليل آلودگى بالاى دنيا به کرم‌هاى انگلى که حدود يک‌سوم تا يک‌چهارم جمعيت جهان را در بَر مى‌گيرد، عنوان دنياى کرمو (Wormy World) را به ‌جهان اطلاق نمودند. بعد از ۵۰ سال يعنى در سال ۱۹۷۷ در باندرى (Bundry) اظهار مى‌دارند با وجود کاهش ميزان آلودگى کرمى در دنيا، به ‌جهت رشد سريع جمعيت در جهان، آلودگى همچنان بالابوده و عنوان ذکر شده نيز به ‌قوت خود باقى است.
- عوامل اتيولوژيک:
اگرچه شناسائى کرم‌هاى انگلى به‌روش رده‌بندى کلاسيک آسان است، ولى از نظر تنوع چرخش زندگى آنان در طبيعت و نياز به طى دورهٔ رسيدن تخم‌کرم در خارج از بدن و همچنين وجود ميزبان يا ميزبان واسطه جهت تکامل چرخهٔ زندگى آنان و با توجه به روش آلودگى انسان به اين نوع انگل‌ها، سازمان جهانى بهداشت در سال ۱۹۶۴ ازنظر راه انتقال عفونت‌هاى کرمى به انسان، آنها را در پنج دسته طبقه‌بندى کرده است:
- کرم‌هائى که به ‌طريق مستقيم سرايت مى‌کنند (Direct transmitted helminthers): مانند اکسيور و همينولپيس
- کرم‌هائى که از راه خاک منتقل مى‌شوند (Soil transmitted helminthers): مانند آسکاريس، کرم‌هاى قلاب‌دار، تريکوسفال، استرانژيلوئيدس، استرکوراليس، تريکواسترنژيلوس، انتقال تخم تنيا اکينوکک به انسان و تشکيل کيست هيداتيک
- کرم‌هائى که توسط حلزون منتقل مى‌شوند (Snail transmitted helminthers): مانند شيستوزوما، فاسيولا و بندرت ديکروسليوم و ساير ترماتودها
- کرم‌هائى که توسط بندپايان منتقل مى‌شوند (Arthropod transmitted helmithers): مانند پيوک، وشرريا، لوآ و ساير فيلرها
- کرم‌هائى که همراه با غذاهاى حيوانى منتقل مى‌شوند (Food transmitted helmithers): مانند تنيا ساژيناتا، تنيا سليوم و ديفيلوبوتريوم لاتوم
اين تقسيم‌بندى ازنظر آموزشي، پيشگيرى و همچنين اجرائي، اهميت زيادى داشته و در بررسى آلودگى به کرم‌هاى انگلى در يک جامعه و طراحى مسائل مربوط به آن بکار مى‌رود. در کشور ما هنوز به‌علت فقدان سيستم دفع فاضلاب مناسب و همچنين چگونگى دفع مدفوع و نحوه استفاده از کود انسانى جهت بهره‌ورى بيشتر در کشاورزى و مزارع که ممکن است در بعضى از نقاط کشور رايج باشد، کرم‌هائى که ازطريق خاک منتقل مى‌شوند نقش و اهميت بيشترى دارند و بنابر اين، پس از ذکر اين کليات، ابتدا به شرح آنها مى‌پردازيم.
- نکات مهم:
در اين جهان کرمو لازم است مردم را با حقوق بهداشتى آنان آشنا نموده، از طرفى با ارتقاء آگاهى‌هاى بهداشتى آنان و از طرف ديگر با تأمين آب و غذا و محيط بهداشتى سالم، سلامت آنها را در مقابل آلودگى‌هاى کرمي، تضمين نمائيم.


همچنین مشاهده کنید


همچنین سایر کاربران این صفحات را هم دیده‌اند
بانک و بیمه    بیمه    انواع بیمه    بیمه های بازرگانی    بیمه های اشیاء    بیمهٔ آتش سوزی    انواع بیمه نامه های آتش سوزی   
ارتباطات    اصول خبررسانی    ویراستاری و مدیریت اخبار    ویراستار (سردبیر) و وظایف فنی    عکس در مطبوعات   
کشاورزی جنگلداری و شیلات    كشاورزی    علف های هرز و علف کش ها    علف کش ها    انواع علف کش ها    علف کش های مورد استفاده در خاک و شاخ و برگ    علف کش های تماسی پاره کنندهٔ غشاء    علف کش های دی فنیل اتر    اسیفلورفن   
تغذیه    غذا (ماده غذائی)    درشت مغذی ها (Macronutrients)    کربوهیدرات   
صنعت توریسم    فهرست موضوعی و تشریحی جاذبه های ایران    جاذبه های فرهنگی و هنری    مشاهیر ادبی   
صنعت توریسم    فهرست موضوعی و تشریحی جاذبه های ایران    جاذبه های تاریخی    برج ها و مناره ها   
ارتباطات    ارتباطات انسانی    پیام    پیام های غیرکلامی    ارتباطات غیرکلامی    زبان بدن کودک    هماهنگی با زبان بدن کودک    طرح عملی برای فهم و درک زبان بدن فرزند شما   
دارو و درمان    درمان    جراحی    جراحی اطفال    ضایعات سرو گردن    بقایای مجرای تیروگلوسال   
کشاورزی جنگلداری و شیلات    كشاورزی    علف های هرز و علف کش ها    تیره های مختلف علف های هرز    تیرهٔ کاسنی (مرکبان)    Yellow weed    علف Little flower quickweed   
بانک و بیمه    بورس اوراق بهاءدار    اساسنامه    اساسنامه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهاءدار تهران    مجامع عمومی   


کلمات در حال جستجو
محمد خاتمی    روز قدس    راهپیمایی    داعش    قدس    هواپیما    الجزایر    تجمع    مادران صلح    اسرائیل    غزه    فوائد معصوم    عراق    رییس جمهور    قیمت    طکه    طلا    بازار   
خلاصه رسانه‌ها
اولین محموله کمکهای ایران برای غزه به قاهره ارسال شد - سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: اولین محموله کمکهای هلال احمر ایران جهت انتقال به غزه، به قاهره ارسال شده است.
تکالیف شهرداری برای عفاف و حجاب چیست؟ - شهری - دو روز پیش معاون امور عمرانی وزیر کشور، تکالیف ۱۰ گانه شهرداری ها برای عفاف و حجاب را به شهرداران سراسر کشور ابلاغ کرد. اما این وظایف چیست؟
قانونی که ورود نخبگان جامعه پزشکی به دوره های تخصصی را محدود می کند - سلامت - معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: کاهش سهمیه پذیرش آزاد، ورود نخبگان جامعه پزشکی به عرصه‌های تخصصی را محدود می کند.
بان کی مون: آیت الله سیستانی فردی حکیم و اهل تسامح است/ وی الهام بخش جهانیان است - دبیر کل سازمان ملل ضمن تشریح جزئیات دیدارش با آیت الله سیستانی انتخاب رئیس جمهوری عراق را تبریک گفت و اعلام کرد که انتخاب رؤسای جمهور و پارلمان در عراق منجر به از بین ...
چرا روز قدس و حمایت از فلسطین؟ - خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: قدس، قبله نخستین مسلمانان جهان، سرزمین اصلی و موطن هزاران آواره مسلمان فلسطینی است که استکبار جهانی توسط صهیونیسم جنایتکار، از سال 1948 ...
دولت لایحه فوریتی کمک به کرانه باختری را به مجلس ارائه دهد - در بیانیه سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت روز قدس آمده است: از دولت انتظار داریم در اجرای تدابیر مقام معظم ولایت مبنی بر «تسلیح کرانه باختری مانند غزه»، لایحه کمک به ...
برگزاری همایش «علوم اجتماعی در جهان اسلام» در آینده‌ای نزدیک/ علوم اجتماعی اسلامی نیازمند توجه به واقعیات اجتماعی است - دومین ضیافت اصحاب علوم اجتماعی اسلامی ایرانی با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای شهر تهران به میزبانی پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی ejtemaee.ir ...
لالیگا قرعه کشی شد/رئال مادرید-بارسلونا چهارم آبانماه در سانتیاگو برنابئو - فوتبال جهان - نخستین ال کلاسکو در فصل جدید روز چهارم آبانماه برگزار می شود.
سقوط هواپیمای الجزایری در آسمان مالی و کشته شدن 110 سرنشین آن - منابع الجزایری از سقوط یک هواپیمای الجزایری و کشته شدن 110 سرنشین آن خبر دادند.
هند 550 میلیون دلار دیگر از بدهی نفتی خود به ایران را پرداخت کرد - هند امرز سومین قسط از بدهی نفتی خود را به ایران به مبلغ 550 میلیون دلار به حساب ایران واریز کرد.
دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منصوب شد - مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی طی حکمی دکتر اردشیر صالح پور را به عنوان دبیر سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب کرد.
مبلغ قرارداد بازیکنان فولاد/ قهرمان با 8.3 میلیارد تیمش را بست؛البته به جز رقم قرارداد بختیار رحمانی - لیگ برتر - لیست مبلغ قرارداد بازیکنان فولاد در لیگ چهاردهم منتشر شد.
لاریجانی :دفاع از انقلاب نباید دولتی باشد/ توسعه کشور بیمار است - مجلس - رئیس مجلس با تأکید بر اینکه دفاع از انقلاب نباید دولتی باشد، گفت: مردم باید با حضور در صحنه‌های مختلف طرح‌ها و اندیشه‌های خود را ارائه و در آینده‌شان نقش‌آفرینی کنند.
محدودیت‌‌های ترافیکی راه‌ها در پایان هفته/ محور چالوس-کرج یک‌طرفه شد - تردد خودروها از ساعت ۱۴ روز جمعه ۳ مرداد تا ساعت ۱ بامداد روز شنبه از کرج به مرزن‌آباد ممنوع بوده‌ و تردد خودرو از ساعت ۱۷:۳۰ روز جمعه تا ۱ بامداد روز شنبه از ۱۵ ...
پیروزی پرگل ایران برابر میانمار / قهرمانی تیم ملی فوتسال امید در تورنمنت چین - فوتبال ملی - تیم ملی فوتسال امید با کسب 3 پیروزی قهرمان تورنمنت بین المللی چین شد.
عاشقانه روز بیست و ششم/خداوند به چه زمانی سوگند خورده است؟/چگونه با کار نیک خودمان را تنبیه کنیم؟ - دین و اندیشه - بیست و ششمین روز از میهمانی خدا فرا رسیده است، از میزبان مهربان و بخشنده یاری می خواهیم تا به تلاش و کوشش مستمر مداومت کنیم و هویت خود را در مقابل مستکبران از دست ندهیم. پرونده امروز به دوستداران اخلاق و نیکویی تقدیم می شود.
خوزستان آب اضافی برای انتقال به دیگر استانها ندارد - بر اساس قوانین بین‌المللی و بحث آب، اگر استانی مازاد آب شرب داشته باشد می‌تواند به سایر مناطق انتقال دهد ولی استان خوزستان این مازاد را ندارد که وزارت نیرو و یا دولت بخواهد با هدف آب‌رسانی به استان‌های دیگر آن هم جهت مصارف کشاورزی لوله‌کشی کند. استان خوزستان فاقد مازاد آب است، معلوم نیست برنامه دولت، بر چه مبنایی انجام می‌شود.
رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد/ با "فواد معصوم" بیشتر آشنا شوید - خاورمیانه - پارلمان عراق امروز پنجشنبه «فواد معصوم» نامزد توافقی کردهای این کشور را به عنوان رئیس جمهورجدید عراق برای دور چهارم ریاست جمهوری این کشور انتخاب کرد.
دلایل بازگشت خارجی‌ها به بازار ایران/ هدیه ویژه دولت به فعالان اقتصادی - رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به فروکش کردن التهابات بازار ارز هدیه دولت تدبیر و امید به فعالان اقتصادی را ایجاد محیط کسب و کار آرام و قابل محاسبه عنوان کرد و گفت: ...
نامه منتشر نشده محسن رضایی به فرمانده گردان های قسام - پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی ، نامه وی که در اوج حملات رژیم صهیونیستی ،خطاب به محمد الضیف فرمانده گردانهای قسام نوشته شده است را منتشر کرد.
سرانجام رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد - دقایقی پیش رأی گیری در پارلمان به پایان رسید و پس از شمارش آرا رقابت به «فواد معصوم» و «حنان الفتلاوی» محدود شد که با کناره گیری الفتلاوی، فواد معصوم کاندیدای اتحادیه میهینی کردستان عراق به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
دستور وزارت صنایع به باشگاه های صنعتی /مبلغ قراردادهایتان را منتشر کنید - لیگ برتر - وزارت صنایع در نامه ای به باشگاه های صنعتی اعلام کرد که مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی خود را منتشر کنند.
فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق شد - منابع عراقی از پیروزی فؤاد معصوم در انتخابات امروز پارلمان عراق خبر دادند.
هلاکت سخنگوی داعش در موصل - در حمله هوایی ارتش عراق به مانور نظامی داعش در ورزشگاه موصل، سخنگوی این گروه تروریستی و چند نفر دیگر از اعضای آن به هلاکت رسیدند.
اقدام بازاریان ایران برای کمک تسلیحاتی به رزمندگان کرانه باختری - سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور در اطلاعیه‌ای با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک به غزه و مسلح شدن کرانه باختری، شماره حسابی برای کمک به خرید تسلیحات برای ...
رویای ژاپنی‌ها به مقصد رسید: المپیک 2020 روبات‌ها در توکیو - اینترنت - ژاپن در تلاش است مسابقات ربوکاپ را به المپیک روبات‌ها(رُبات) تبدیل کرده و اولین المپیک روبات‌ها در جهان را در سال 2020 برگزار کند.
فؤاد معصوم: همان راه جلال طالبانی را در پیش می گیرم - نامزد پیشنهادی ائتلاف کردستان عراق برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق همزمان با آغاز نشست پارلمان این کشور برای انتخاب رئیس جمهور اعلام کرد که برای حل مشکلات به شیوه جلال ...
داعشی هایی که پرچم های مسلمانان را زیر پا له می کنند! - غزه این روز ها فقط یک مکان جغرافیای نیست! غزه که این سالها، نماد و هویت بوده و هست؛ این روزها به محک هم تبدیل شده است!برای آنانی که پرچم لاالله الا الله در دست می گیرند و گلوی معتقدان به لاالله الا الله را می برند و پرچم آنان را در زیر پاهای شان له می کنند!
سه درخواست ازمجمع‌عمومی سازمان ملل/ دادستان دیوان لاهه راسا جنایات درغزه را بررسی کند - کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین با انتشار بيانيه اى جنایت های رژیم اشغالگر قدس در غزه را محکوم کرد.
تصاویری از حمله حامیان غزه به بازیکنان اسرائیلی/ حمایت از مردم فلسطین - در جریان دیدار یکی از تیم‌های باشگاه رژیم اشغالگر قدس با تیم لیل فرانسه تعدادی از تماشاگران وارد زمین شدند و در حمایت از مردم فلسطین بازیکنان اسرائیلی را زیر باد کتک ...


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved